Skip to main content
Skip table of contents

Zigbee-nätverk

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Zigbee-nätverk

Fliken Zigbee-nätverk visar status för ditt Zigbee-nätverk och dina Zigbee-enheter. Du kan starta om Zigbee-nätverket, identifiera och ta bort Zigbee-enheter.

Fliken innehåller statisk information. Klicka på Uppdatera data för att ladda om sidan.

T.ex. Om du aktiverar den trådlösa inomhusrörelsesensorn medan fliken är öppen måste du klicka på Uppdatera data för att ladda om informationen.


Ref

Komponent

Beskrivning

A

Nätverksstatus

 • uppe: Zigbee-nätverket är aktivt

 • nere: Zigbee-nätverket är inte aktivt

Trådlös kanal

Trådlös kanal som används för Zigbee-kommunikationen (skrivskyddad)

Ändra kanal

Använd bara ”Ändra kanal” om du har problem med att styra dina Zigbee-enheter. Ändra inte kanal om allt fungerar som det ska. Om du ändrar kanal får det följande konsekvenser:

PAN ID

Ett ID som kan hjälpa diagnostisera Zigbee-nätverksproblem. Ha det till hands när du kontaktar Niko-supporten.

Återställ Zigbee ® -nätverk

Använd bara ”Återställ Zigbee-nätverk” om du har problem med att styra dina Zigbee-enheter. Återställ inte om allt fungerar som det ska. Om du återställer nätverket får det följande konsekvenser:

 • Zigbee-nätverket startar om.

 • Alla anslutna Zigbee-enheter tas bort från Zigbee-nätverket (inte från programvaran).

 • Zigbee-nätverket kan tilldelas en annan trådlös kanal.

 • Du måste lägga till de borttagna enheterna igen (se nedan).

 • Du måste ladda upp konfigurationsfilen.

Du kan använda den här knappen om dina Zigbee-enheter inte fungerar som de ska, t.ex. om du har installerat en extra åtkomstpunkt hemma. 

B

Pil

Klick på pilen bredvid Zigbee-enheten som du vill diagnostisera.

Information

Avsnittet om Zigbee-enheter visar Zigbee-enheterna som du redan konfigurerat i din Niko Home Control-installation.

För varje enhet visas enhetstypen, Zigbee-adressen, enhetens ID, tillverkaren, mjukvaruversionen, signalkvaliteten och tidsstämpeln då enheten senast sågs av den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen.

Info-ikon

Klicka på informationsikonen bredvid indikationen för signalkvalitet för att få mer information.

Identifiera

Klicka på knappen Identifiera för att slå på den valda enhetens identifierings-LED och få den att blinka i 3 minuter eller tills en annan enhet är identifierad.

Ta bort

Klicka på knappen Ta bort för att ta bort en Zigbee-enhet från din installation (inte från programvaran). Om du vill använda enheten igen måste du lägga till den igen.

Mer information om Zigbee-nätverksprincipen finns i Niko Home Control Hårdvarumanual.

Lägga till borttagna Zigbee-enheter

Om du vill lägga till en borttagen Zigbee-enhet igen behöver du göra följande:

 1. Fabriksåterställ Zigbee-enheten.

 2. Öppna menyn Adressera och klicka på Adressera kontroller och enheter.

 3. Radera enhetens adress.

 4. Adressera enheten igen.

 5. Ladda upp konfigurationsfilen till installationen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.