Skip to main content
Skip table of contents

Busskommunikation

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Busskommunikation 

Fliken Busskommunikation ger en statusöversikt av busskommunikationen baserat på följande komponenter.

Ref

Komponent

Beskrivning

A

Spårning i realtid

Övervakning i realtid av nya bussmeddelanden

B

Historiklogg

Loggbok med alla bussmeddelanden från de senaste 3 till 7 dagarna

C

Sök

Sökfunktion för att hitta bussmeddelanden

D

Meddelandelista

Meddelandena från realtidsspårningen eller historikloggen

Följande automatiska meddelanden visas inte:

  • tidsstämplar

  • temperaturmätningar

  • analoga sensormätningar

  • energimätningar

Till exempel loggas inte vindmätningar av markiser. 
Om en mätning startar en enkel åtgärd eller rutin  (t.ex. vinden ökar vilket leder till att markiserna höjs) loggas den enkla åtgärden eller rutinen. 

Sök

Några exempel på söktermer:

  • namnet på en kontroll eller en enhet såsom det matats in i programmeringsprogramvaran

  • adressen för en kontroll eller en modul

  • ett rum

Meddelandelista

Meddelandelistan innehåller följande information.

Ref

Komponent och beskrivning

A

Datum och tid för bussmeddelandet

B

Kontroll-/enhetsindikation:

  • fyrkant = kontroll. Detta meddelande genererades av den angivna kontrollen.

  • cirkel = enhet. Detta meddelande styr den angivna enheten.

C

Namnet på kontrollen eller enheten såsom det matats in i programmeringsprogramvaran

D

Beskrivning av bussmeddelandet

E

Adress för kontrollen eller modulen: hänvisar till kontrollen eller modulen

F

Rum där kontrollen eller enheten är placerad (såsom det matats in i programmeringsprogramvaran)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.