Skip to main content
Skip table of contents

Nätverksanslutning

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Nätverksanslutning

Fliken Nätverksanslutning visar statusen för nätverksanslutningen mellan din anslutna kontrollenhet eller gateway och Niko Home Controls molntjänster. Om någon av parametrarna på listan har en röd LED och statusen NOK finns nätverksproblemet i ditt lokala nätverk.

Kontakta Nikos kundtjänst om du inte kan lösa problemet.

Parameter NOK

Kan påverka

Konfiguration

Notiser

Samtalsmottagning

Fjärråtkomst

Tidsschema

Uppgradering

Systemtid

DNS-lösning

IoTHub-anslutning

Relätjänstens funktion
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.