Skip to main content
Skip table of contents

Komponenter

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Komponenter

Fliken Komponenter visar status för programmerade och/eller installerade komponenter. Det är de fysiska komponenterna i systemet, både kontroller och moduler. 

Fliken innehåller följande komponenter.

Alt text

Ref

Komponent

A

Programmerade komponenter

B

Installerade komponenter

C

Sök

D

Starta sökningen efter komponenter

E

Visar endast komponenterna som inte hittats

F

Komponentlista

Komponentsökning

Gör så här för att se installationens komponenter och kontrollera deras status:

  1. Klicka på önskad flik: Programmerade komponenter eller Installerade komponenter.

  2. Överst till höger i listan klickar du på Starta komponentsökning.
    Resultat: Listan utökas systematiskt och du kan se en väntesymbol i stället för startknappen. En färgkod anger status för de kontrollerade komponenterna.

    Markera alternativet  Visa endast komponenterna som inte hittades för att endast se komponenterna med röd status. 

Några exempel på söktermer är:

  • namnet på en kontroll eller en enhet såsom det matats in i programmeringsprogramvaran

  • adressen för en kontroll eller en modul

  • ett rum

Komponentlista

Komponentlistan innehåller följande information för varje komponent.

Ref

Komponent och beskrivning

A

Statusindikator för:

B

Namnet på kontrollen eller enheten såsom det matats in i programmeringsprogramvaran

C

Adress för kontrollen eller modulen

D

Rum där kontrollen eller enheten är placerad (såsom det matats in i programmeringsprogramvaran)

Statusindikator för de programmerade komponenterna

Färg

Betyder

Grön

Komponenten har programmerats och är fysiskt närvarande.

Röd

Komponenten har programmerats men hittas inte.

Statusindikator för de installerade komponenterna

Färg

Betyder

Grå

Komponenten är fysiskt närvarande men har inte programmerats i programvaran.

Röd

Komponenten är fysiskt närvarande och har programmerats i programvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.