Skip to main content
Skip table of contents

Konfiguration trådlös gateway

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Konfiguration trådlös gateway

På fliken Konfiguration trådlös gateway kan du ansluta din trådlösa gateway till ett WiFi-nätverk.

Du kan byta från kabelanslutning till WiFi-anslutning, eller välja ett annat WiFi-nätverk i listan.

Klicka på WiFi-ikonen för önskat nätverk och följ anvisningarna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.