Skip to main content
Skip table of contents

Systemlogg

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Systemlogg

Fliken Systemlogg visar alla systemloggar för installationen. 

Fliken innehåller följande komponenter.

Ref

Komponent

A

Sök

B

Färgindikator:

  • grön: meddelande med information

  • orange: varning

  • röd: felmeddelande 

C

Händelsebeskrivning

D

Mer detaljer

E

Statusbeskrivning
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.