Skip to main content
Skip table of contents

Energi

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Energi

Fliken Energi visar statussen för:

Fliken innehåller statisk information. Klicka på Uppdatera data för att ladda om sidan.

Klicka på knappen Exportera data för att skapa en .csv-fil som innehåller din energiförbrukning per dag och kvartal.

Digitala mätarens P1-anslutning

Avsnittet om den digitala mätarens P1-anslutning innehåller följande komponenter:

Komponent

Förklaring

Anslutning

Anslutningsindikator:

  • ansluten: den digitala mätaren är ansluten med P1-kabeln till den trådlösa gatewayen

  • frånkopplad: den digitala mätaren är inte ansluten till den trådlösa gatewayen

Senaste kommunikation

Tidsstämpel för den senaste kommunikationen mellan den digitala mätaren och den trådlösa gatewayen

Protokoll

  • DSMR 2.2, 3, 4 eller 5 (NL)

  • Fluvius, Ores, Resa, Sibelga (BE)

Ogiltigt/totalt antal meddelanden

Ger en uppfattning om kommunikationsstatus mellan den digitala mätaren och den trådlösa gatewayen:

  • högt antal ogiltiga meddelanden = dålig kommunikation

  • lågt antal ogiltiga meddelanden = bra kommunikation

Tillgängliga mätningar

  • Typen av data som är tillgänglig på P1-porten

  • Den digitala mätarens serienummer

Solpanelsväxelriktare

Avsnittet om solpanelsväxelriktaren innehåller följande komponenter:

Komponent

Beskrivning

Anslutning

Anslutningsindikator:

  • ansluten: solpanelsväxelriktaren är ansluten till den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen

  • frånkopplad: solpanelsväxelriktaren är inte ansluten till den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen

Senaste kommunikation

Tidsstämpel för den senaste kommunikationen mellan solpanelsväxelriktaren och den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen

Leverantör

SMA, leverantören stöds från och med v2.10

Serienummer

Solpanelsväxelriktarens serienummer

Felkod

Information till solcellsinstallatören eller SMA i händelse av problem

ModBus-anslutning

Information till solcellsinstallatören eller SMA i händelse av problem

Installatörens lösenord

Information till solcellsinstallatören eller SMA i händelse av problem

Energimätningar

Avsnittet om energimätningarna innehåller följande komponenter:

Komponent

Beskrivning

Pil

Klick på pilen bredvid energimätningen som du vill diagnostisera.

Namn

Namnet eller skärmnamnet på mätningen i programvaran för programmering.

Realtidsvärde

Energimätningen i realtid är ett statiskt värde.

Klicka på Uppdatera data för att ladda om värdet.

För en global mätning kan värdet vara positivt (förbrukar energi från elnätet) eller negativt (för in energi i elnätet).

För en undermätning ska värdet alltid vara positivt. Om värdet är negativt måste du ställa in parametern Mätenhetens riktning (i en kanal) för styrningen av energimätning till inverterad och ladda upp konfigurationsfilen till installationen, eller fysiskt byta riktning på mätenheten i centralen.

Värdet för en smart plug eller ett smart vägguttag är alltid positivt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.