Skip to main content
Skip table of contents

Niekoľko konceptov

Táto téma opisuje niekoľko dôležitých konceptov obsiahnutých vo verzii 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II.

Obsah

V tejto časti:

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.