Skip to main content
Skip table of contents

Základná akcia / Režim / Podmienka

Vo verzii 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II 2.x sa akcie priradené k ovládačom a zariadeniam delia na:

  • základné akcie
  • režimy
  • podmienky

Čo je základná akcia?

Väčšina akcií v inštalácii je jednoduchá napr. používanie ovládača na zapnutie alebo vypnutie jedného alebo viacerých svetiel, ovládanie sťahovacích roliet pomocou roletového tlačidla. Tieto akcie sa nazývajú základné akcie.

Tieto jednoducho vytvoríte niekoľkými kliknutiami myšou.

Niektoré základné akcie zahŕňajú užitočné parametre napr. si môžete nastaviť, aby sa svetlo vyplo po nastavenom čase.

Správanie základnej akcie je preddefinované.

Prosím, prečítajte si aj „Čo je základná akcia?“.

Príklady:

  • stmievač a tlačidlo sa budú správať podľa prednastaveného správania stmievača
  • sťahovacia roleta a tlačidlo sa budú správať podľa prednastaveného správania sťahovacej rolety

Čo je to režim? 

Režim je komplexnejšia akcia, pri ktorej sprievodca uľahčuje proces nastavovania správania a parametrov a to tak, že vás prevedie jednotlivými krokmi.

Režimy sú hybnou silou Niko Home Control II  a ponúkajú vám možnosť jednoduchým spôsobom pridať hodnotu k svojej inštalácii.

Prosím, prečítajte si aj „Čo je režim?“.

Príklady:

  • simulácia prítomnosti
  • alarm pri vniknutí
  • vstupové systémy
  • zákl. všetko VYP

Čo je podmienka?

Podmienku používate, ak chcete vytvoriť funkcie, ktoré toho dokážu viac ako režimy.

Prosím, prečítajte si aj „Čo je podmienka?“.

Príklad:

Zatvorí sťahovacie rolety, keď sa zotmie a bol aktivovaný režim „všetko VYP“.

Aký je rozdiel medzi základnou akciou, režimom a podmienkou?

Na nižšie uvedenom obrázku vidíte rozdiel medzi základnou akciou, režimom a podmienkou.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.