Skip to main content
Skip table of contents

Čo je podmienka?

Podmienku môžete vytvoriť pre ovládače a zariadenia. Vďaka nej môže váš ovládač alebo zariadenie vykonávať odlišné akcie v závislosti od toho, či bola podmienka splnená alebo nie.

K dispozícii sú štyri modely:

ModelLogikaIlustrácia
1

Ak bude splnená podmienka, akcia sa musí spustiť.

Inak sa nič nestane.

2

Ak bude splnená podmienka, akcia sa musí spustiť.

Inak sa musí spustiť iná akcia.

3

Ak bude splnená prvá podmienka, akcia sa musí spustiť.

Ak bude splnená druhá podmienka, musí sa spustiť iná akcia.

Inak sa nič nestane.

4

(pre tlačidlo)

Ak bude splnená podmienka, akcia sa musí spustiť.

Táto akcia závisí od stavu tlačidla: normálne alebo posunuté (shift).

Ďalšie informácie nájdete v časti: Funkcia shift.

Aké ovládače a zariadenia môžete použiť?

AK (IF)POTOM/INAK (THEN/ELSE)
  • stav (virtuálnych) zariadení
  • stav ovládačov (s výnimkou tlačidiel)
  • stav režimov
  • časové harmonogramy
  • všetky zariadenia
  • niektoré možnosti pre režimy
  • upozornenia (push notifikácie alebo informatívne)
  • ovládače (pozrite si Funkciu shift)

    Podmienky funkcie POTOM alebo INAK môžete nechať prázdne

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.