Skip to main content
Skip table of contents

Používanie funkcie „shift“

Čo je to Funkcia shift?

Môžete vytvoriť funkciu shift pre nasledujúce ovládače:

 • základné ovládače

 • špecifické ovládače stmievania

 • špecifické ovládače žalúzií/roliet 

 • digitálny senzor, iba zbernicová kabeláž

 • pripojenie k externému systému, iba zbernicová kabeláž

 • bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt

Pomocou funkcie shift môžete nastaviť, aby tlačidlo vykonávalo rôzne akcie (základné akcie alebo režimy) v závislosti od príslušného režimu (normálny alebo shift).

Ak bude podmienka splnená, tlačidlo bude fungovať v normálnom alebo shift režime. 

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na ovládač, ak chcete aktivovať funkciu shift.
  Výsledok:
  Zobrazí sa informačné okno.

 2. Kliknite na Shift deaktivovaný a vyberte možnosť Shift aktivovaný, aby ste aktivovali funkciu shift.
  Výsledok:
  Symbol ovládača sa v oblasti nákresu sa potom zobrazí spolu s písmenom „S“.

 3. Kliknite na tlačidlo  Zatvoriť,  ak sa chcete vrátiť do okna  Vytvoriť  .

 4. Vytvorte Vlastná rutina  pre Normálny režim.

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládač, ktorý spustí akciu.

  Kliknite na ovládač. V tomto príklade sme vybrali jednoduché tlačidlo.
  Výsledok:
  Zobrazia sa dve možnosti: normálne a shift. Vyberte normálne.

  BVyberte zariadenie.

  Kliknite na zariadenie.
  V tomto príklade sme vybrali svetlo: spúšťacie správanie zabezpečí, že sa zapne so 100 % intenzitou; ukončovacie správanie zabezpečí, že sa vypne s 0 % intenzitou.


 5. Vytvorte Vlastná rutina Vlastná rutina  pre Režim shift.

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládač, ktorý spustí ovládač.

  Kliknite na ovládač. V tomto príklade sme vybrali jednoduché tlačidlo.
  Výsledok:
  Zobrazia sa dve možnosti: normálne a shift. Vyberte shift.

  BVyberte zariadenie.

  Kliknite na zariadenie.
  V tomto príklade sme vybrali svetlo: spúšťacie správanie zabezpečí, že sa zapne so 40 % intenzitou; ukončovacie správanie zabezpečí, že sa vypne s 0 % intenzitou.


 6. Nastavte podmienky pre normálny režim a režim shift.


  AK... (IF)POTOM...(THEN)INAK... (ELSE)
  PríkladAk je od 6:00 do 23:00....Potom bude režim normálny (správanie A).

  Potom bude režim shift (správanie B).

  Čo?Vyberte časový harmonogram ako podmienku.

  Vyberte správanie ovládača v rámci tohto časového harmonogramu.

  Vyberte správanie ovládača pre prípad, že podmienka nie je splnená.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

V tomto príklade sa po stlačení tlačidla svetlo na chodbe zapne cez deň so 100 %-nou intenzitou a v noci so 40%-nou intenzitou.

https://www.youtube.com/embed/dvww59ZIP-4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.