Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie ovládača alebo zariadenia

Východiskový bod

Postup

V tomto príklade vytvoríme ovládač napr. jednoduché tlačidlo.

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Pridať ovládače a zariadenia aj s kategóriami, do ktorých sú ovládače a zariadenia rozdelené. 

 2. Teraz si môžete vybrať:

  • Ak zaškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete rýchlo pridať viaceré ovládače alebo zariadenia. Stačí na ne kliknúť. V takom prípade musíte názov a parametre každého spotrebiča pridať neskôr.

  • Ak odškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete okamžite nastaviť názov a parametre pre príslušný ovládač alebo zariadenie.

 3. Kliknite na šípku požadovanej kategórie, aby ste túto kategóriu otvorili.

 4. V hornej časti okna vyberte požadovanú miestnosť alebo kliknite do miestnosti, do ktorej chcete umiestniť ovládač alebo zariadenie.

 5. Vyberte požadovaný ovládač alebo zariadenie.
  Výsledok: Požadovaný ovládač alebo zariadenie sa umiestni do vybranej miestnosti.

  Ak vyberiete ovládač z kategórie „Connected controls“ zobrazí sa ako ovládač, zariadenia (napr. svetlo) a základná akcia.  V tomto príklade vyberieme ako miestnosť „Kuchyňu“ a jednoduché tlačidlo ako ovládač.

 6. Ak chcete, môžete upraviť názov ovládača (zariadenia).

 7. V prípade potreby upravte parametre. 

 8. Pretiahnite ovládač (zariadenie) na správne miesto v pôdoryse.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Pridať ovládače a zariadenia.

 10. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


Ak pretiahnete ovládač alebo zariadenie do inej miestnosti, pole Miestnosť v okne sa automaticky aktualizuje.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/__FMLSNbWTw

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.