Skip to main content
Skip table of contents

Kreslenie miestnosti

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Nakresliť miestnosti.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Nakresliť miestnosti.

 2. Nakreslite miestnosť do oblasti nákresu alebo do pôdorysu ako:

 3. Zadajte názov miestnosti. 

 4. Vyberte si príslušnú ikonu pre danú izbu.

  • Symbol, ktorý si vyberiete, bude pre danú miestnosť používaný na dotykovej obrazovke a v aplikácii.
  • Ak budete kresliť miestnosti bez pôdorysu, môžete ich nakresliť kdekoľvek budete chcieť.
  • Ak sa pri kreslení miestností budú miestnosti prekrývať, táto čiara bude zobrazená načerveno.


 5. V prípade potreby môžete pridať Kreslenie miestnosti k názvu pre špecifické oblasti.

 6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Nakresliť miestnosti.

 7. Alebo môžete nakresliť ďalšiu miestnosť.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


V oblasti nákresu si môžete otvoriť aj mriežku. Toto uľahčuje kreslenie miestností. Použite na to posuvnú lištu.


Kreslenie miestnosti v ľubovoľnom tvare

 1. Kliknite na tlačidlo Čiary.

 2. Kliknite na tú oblasť nákresu, kam chcete umiestniť prvý roh ľubovoľného tvaru.

 3. Presuňte myš do ďalšieho rohu.

 4. Kliknite na oblasť nákresu.

  Stlačte tlačidlo Zmazať, čím zmažete naposledy nakreslený roh.

  Stlačte tlačidlo Esc, ak chcete zmazať všetky nakreslené rohy. 


 5. Opakujte kroky 3 a 4 pre všetky rohy miestnosti.

 6. Kliknite na prvý roh, ak chcete zatvoriť miestnosť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/xABDmnl0yoE

Kreslenie miestnosti v tvare obdĺžnika 

 1. Kliknite na tlačidlo Obdĺžnik.

 2. Kliknite na tú oblasť nákresu, kam chcete umiestniť prvý roh obdĺžnika.

 3. Potom kliknite tam, kam chcete umiestniť protiľahlý uhol obdĺžnika.

Stlačte tlačidlo Esc, čím zmažete roh nakreslený ako prvý. 

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/mKaltQLuScs

Pridanie textového poľa

 1. Kliknite na tlačidlo Text.

 2. Kliknite na tú oblasť nákresu, kam chcete umiestniť text.
  Výsledok:
  Zobrazí sa Textové pole.
  snímka obrazovky

 3. Zadajte text a vyberte veľkosť písma.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Nakresliť miestnosti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.