Skip to main content
Skip table of contents

Importovanie pôdorysu

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Importovať pôdorys.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Pôdorys.

 2. Kliknite na tlačidlo Importovať pôdorys a v počítači vyberte súbor obsahujúci pôdorys (.png alebo .jpg).

 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
  Výsledok:
  Vybraný súbor sa importuje.

 4. V prípade potreby upravte ostrosť a veľkosť pôdorysu pomocou príslušných posuvných líšt.
  Použite funkciu zoom (priblíženie) v stredovej časti oblasti nákresu. 

 5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/yQzmQS4NvT4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.