Skip to main content
Skip table of contents

Riadenie spotreby energií pomocou Niko Home Control

Inštalácia s

bezdrôtovým smart hubom

modulmi connected controller

wireless bridge

connected controller

Globálne meranie energie prostredníctvom

portu P1 na digitálnom merači (BE/NL)

bezdrôtového merača spotreby

merača spotreby na zbernicu

Prehľad o vyprodukovanej solárnej energii (a batérii) prostredníctvom

meniča SMA

bezdrôtového merača spotreby

merača spotreby na zbernicu

Meranie okruhu a veľkého zaťaženia prostredníctvom

bezdrôtového merača spotreby

merača spotreby na zbernicu

Meranie energetickej spotreby na spotrebiči prostredníctvom 

inteligentnej zástrčky

smart spínanej zásuvky

Úspora energie (je potrebné globálne meranie energie)

zvýšená vlastná spotreba solárnej energie prostredníctvom solárneho režimu

zníženie špičiek spotreby prostredníctvom režimu šetrenia v špičke

ovládanie nabíjačky elektrických vozidiel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.