Skip to main content
Skip table of contents

SMA

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom SMA, máte prístup k nasledujúcim funkciám:Inštalácia

s
globálnym meraním elektrickej energie

bez
globálneho merania elektrickej energie

Prehľad o celkovej spotrebe elektrickej energie

 • Akú časť napájajú solárne panely?

 • Aká časť je napájaná zo siete?

Prehľad vašej celkovej produkcie elektrickej energie

 • Akú časť odosielate do siete?

 • Akú časť sami spotrebujete?

Prehľad o vlastnej spotreby (% z celkovej produkcie) 

Prehľad produkcie elektrickej energie z fotovoltických panelov


V nižšie uvedenej tabuľke si pozrite požiadavky „Čo budem potrebovať?“.

Niko Home control ponúka ešte viac spôsobov ako rozumne spravovať spotrebu elektrickej energie.

V aplikácii Niko Home skontrolujte režimy Solárny režim a Režim zrážania špičiekinteligentné upozornenia.

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému SMA.

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebude potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Musíte mať počítač s programovacím softvérom Niko Home Control (verzia 2.18 alebo vyššia).

 • Obidva systémy musia byť pripojené k rovnakej domácej sieti.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať  bezdrôtový smart hub alebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.18 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť registrovaná a musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo.

 • Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Potrebujete globálne meranie elektrickej energie:

  • Pre typ inštalácie s jednotkou bezdrôtový smart hub, musíte pripojiť smart hub na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom priloženého kábla P1. Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby so svorkami.

  • Pre typ inštalácie s modulom connected controller budete potrebovať:

  • Pre typ inštalácie, v ktorej je modul connected controller vybavený digitálnym meračom, musíte pripojiť svoju inštaláciu na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom modulu wireless bridge pre Niko Home Control a priloženého kábla P1.

Váš systém SMA musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o podporovaný menič SMA a máte k dispozícii jeho sériové číslo.

 • aktívne pripojenie na internet.

 • Port MODBUS na meniči musí byť aktivovaný (podľa možnosti inštalatérom fotovoltických zariadení ešte počas inštalácie).

 • Kliknite sem, ak chcete zobraziť zoznam podporovaných meničov SMA.

 • Sériové číslo nájdete na meniči SMA.

 • Ak váš inštalatér fotovoltických zariadení nepovolil komunikáciu MODBUS, Niko Home Control sa pokúsi povoliť port automaticky. Ak sa to nepodarí, budete musieť zadať inštalačné SMA heslo počas procesu aktivácie na povolenie portu.

 • Predvolené inštalačné heslo nájdete v návode na obsluhu meniča.

 • Ak ste heslo nedostali od inštalatéra SMA, kontaktujte svojho inštalatéra fotovoltických zariadení alebo vyplňte formulár na webovej stránke SMA.

Ako aktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom SMA?

Prepojenie môžete aktivovať cez informačný panel. Postup nájdete tu.

Ako deaktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom SMA?

Prepojenie môžete takisto deaktivovať cez informačný panel. Postup nájdete tu.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie systému SMA budú odstránené z aplikácie Niko Home Control.

 • Vaša história meraní SMA v Niko Home Control sa vymaže.

Podporované meniče SMA

Vo všeobecnosti sú s Niko Home Control II kompatibilné meniče SMA predávané od roku 2017.

Kompletný zoznam nájdete nižšie.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

SB6.0-1AV-41 

SB6.0-1AV-40 

SB5.0-1AV-41 

SB5.0-1AV-40 

SB4.0-1AV-41 

SB4.0-1AV-40 

SB3.6-1AV-41 

SB3.6-1AV-40 

SB3.0-1AV-41 

SB3.0-1AV-40

STP10.0-3AV-40 

STP8.0-3AV-40 

STP6.0-3AV-40 

STP5.0-3AV-40 

STP4.0-3AV-40 

STP3.0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.