Skip to main content
Skip table of contents

Pripojené služby (partnerské systémy spoločnosti Niko)

Čo sú to pripojené služby

Otváranie a zatváranie strešných a posuvných okien, ovládanie hudobných zariadení, ovládanie tepelného čerpadla, riadenie spotreby energie, kontrolovanie a prispôsobovanie kvality vzduchu vo vašej domácnosti: toto všetko môžete jednoducho ovládať vďaka Niko Home Control. Na ovládanie týchto funkcií môžete použiť dotykovú obrazovku alebo zariadenie Digital black umiestnené na centrálnom miesto vo vašom dome. Alebo ich môžete ovládať pomocou smartfónu, nech ste kdekoľvek.

Prepojenie medzi Niko Home Control a systémom tretej strany sa aktivuje prostredníctvom časti Pripojené služby na informačnom paneli v programovacom softvéri Niko Home Control. Niektoré pripojené služby si vyžadujú konkrétnu akciu, aby sa aktivovali.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.