Skip to main content
Skip table of contents

Režim zrážania špičiek

Čo je to režime zrážania špičiek?

Režime zrážania špičiek vám umožňuje kontrolovať svoju špičkovú spotrebu a ušetriť tak peniaze automatickým vypnutím zariadení s najväčšou spotrebou energie, hneď ako sa dosiahne špičková hodnota nastavená v softvéri. Zvyčajne ide o zariadenia typu biele spotrebiče alebo elektrické HVAC. Do Režimu znižovania špičovej záťaže nepridávajte zariadenia, ktoré potrebujú nepretržité napájanie.

Zariadenia sa automaticky znova zapnú, hneď ako špičkový výkon klesne.

Na každú inštaláciu Niko Home Control môžete vytvoriť iba jeden režim zrážania špičiek.

Režim zrážania špičiek môžete vypnúť a zapnúť prostredníctvom aplikácie Niko Home, pomocou Digital black alebo dotykovej obrazovky.

Princíp

Východiskový bod

 • Máte inštaláciu Niko Home Control so zariadeniami, ktoré môžete použiť v režime Režim zrážania špičiek (*).

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.


Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok: 
  Objaví sa okno Režim.
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Vyberte si Miestnosť z rozbaľovacieho zoznamu.
  • V oblasti nákresu kliknite na miestnosť alebo si vyberte miestnosť z rozbaľovacieho zoznamu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Riadenie energii.
 4. Kliknite na Režim zrážania špičiek.
 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie A:

  1. Zvoľte zariadenia, ktoré sa vypnú po dosiahnutí špičkovej spotreby.

  2. Pre každé zariadenie nastavte spotrebu energie samotného zariadenia vo Maximálna Spotreba Energie (0 kW - 100 kW, po 0,01 kW).


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce hodnoty:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Cieľová hodnota spotreby energie v špičke

  1 kW - 100 kW, v krokoch po 0,1 kW

  Hodnota, pri ktorej sa zariadenia vypnú v uvedenom poradí. 


  Typ

  Priamy alebo Predpokladaný


  • Priamy: Meranie „zo siete“ sa používa na riadenie ƒ„spotreby v špičke“. Ak spotreba „zo siete“ prekročí špičkovú cieľovú hodnotu, zariadenia uvedené v situácii A sa vypnú v uvedenom poradí (zariadenie č. 1 > zariadenie č. 2 >...).

  • Predpokladaný: Tento režim je užitočný v krajinách alebo regiónoch, kde je tarifa za účtovanú kapacitu energie založená na maximálnej 15-minútovej spotrebe energie v priebehu mesiaca. Na riadenie spotreby v „štvrťhodinovej špičke“ sa používa algoritmus. Každú minútu algoritmus vypočíta priemernú spotrebu za aktuálnu štvrťhodinu. Ak vypočítaná hodnota prekročí „špičkovú cieľovú hodnotu“, zariadenia uvedené v situácii A sa vypnú v uvedenom poradí (zariadenie č. 1 > zariadenie č. 2 >...) 

  Poradie zapínania zariadení môžete zmeniť v nastaveniach režimu v aplikácii Niko Home.

  (*)V režime Špičkový režim môžete používať nasledovné zariadenia:

  tradičná kabeláž

  bezdrôtový Smart Hub

  zbernicová kabeláž

  connected controller

  • bežné kúrenie
  • bežný ohrev vody
  • bežná ventilácia
  • inteligentná zástrčka, Zigbee®
  • smart zásuvka, Zigbee ®
  • virtuálne zariadenie (príznak)
  • analógový výstup 0 - 10 V použitý na ventiláciu
  • bežné kúrenie
  • bežný ohrev vody
  • bežná ventilácia
  • ďalšie spínané zariadenia
  • spínaná zásuvka
  • spínaný ventilátor
  • termostat
  • násobné tlačidlo s LED a senzormi komfortu
  • ventilačný systém
  • virtuálne zariadenie (príznak)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.