Skip to main content
Skip table of contents

Solárny režim

Čo je Solárny režim?

Pomocou režimu Solárny režim môžete optimálne využiť elektrickú energiu vyprodukovanú z fotovoltických panelov.
Ak nie ste doma, Niko Home Control aktivuje vaše zariadenia automaticky, keď bude k dispozícii dostatok solárnej energie. 
Tak zabezpečí, že budete využívať menej energie zo siete.

Na každú inštaláciu Niko Home Control môžete vytvoriť iba jeden solárny režim.

Solárny režim môžete vypnúť a zapnúť prostredníctvom aplikácie Niko Home alebo pomocou digitálneho čierneho.

Princíp

Východiskový bod

 • Máte inštaláciu Niko Home Control so zariadeniami, ktoré môžete použiť v režime  Solárny režim (*).

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť .


Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim
  Výsledok: 
  Zobrazí sa okno Režim
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť
  • V oblasti nákresu kliknite na miestnosť alebo vyberte miestnosť z rozbaľovacieho zoznamu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Manažment energií.
 4. Kliknite na Solárny režim.
 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie A:

  1. Vyberte zariadenia, ktoré sa aktivujú v solárnom režime.

  2. Pre každé zariadenie musíte nastaviť nadbytočné množstvo solárnej energie, pri ktorej sa má zariadenie zapnúť (1 Watt – 100000 Wattov). Množstvo nadbytočnej solárnej energie musí byť prítomné aspoň 10 minút, aby sa zariadenie zaplo.

  3. Nastavte minimálnu dobu, počas ktorej musí každé zariadenie zostať aktivované, ak sa zariadenie aktivuje v solárnom režime. Toto nastavíte cez  Trvanie (1 sek. - 23 hod 59 min 59 sek).
   Ak aj po uplynutí minimálnej doby je k dispozícii dostatok solárnej energie, ktorý by bol inak odoslaný do siete, zariadenie zostane zapnuté. Ak solárna energia nie je k dispozícii, zariadenie sa vypne.

  4. (voliteľné) Nastavte Povoliť posledný možný čas spustenia na Správne a nastavte Posledný čas spustenia, aby ste zapli zariadenie v nastavený čas, aj keď nie je k dispozícii nadbytok solárnej energie.Napr.: Nastavíte 300 Wattov pre zariadenie č. 1 a 500 Wattov pre zariadenie č. 2. 

 • Situácia A: Ak zariadenie č. 1 a zariadenie č. 2 sú vypnuté a je prítomná nadbytočná solárna energia o hodnote 300 Wattov po dobu aspoň 10 minút, zariadenie č. 1 sa zapne. Od tejto chvíle začne zariadenie č. 1 spotrebovávať nadbytočnú energiu. Ak bude teraz po dobu aspoň 10 minút prítomná nadbytočná solárna energia o hodnote 500 Wattov, zariadenie č. 2 sa takisto zapne.
 • Situácia B: Zariadenia č. 1 a 2 sa zapli prostredníctvom solárneho režimu (situácia A).
  Intenzita slnečného žiarenia klesne, čím sa ukončí dodávanie energie do siete.
  Obe zariadenia zostanú zapnuté, kým neuplynie minimálna nastavená doba.

Predpokladajme, že nastavená doba pre zariadenie č. 1 uplynula, tak zariadenie č. 1 sa vypne.
Nastavená doba pre zariadenie č. 2 ešte neuplynula, takže zariadenie č. 2 zostáva zapnuté.
Intenzita slnečného žiarenia sa opäť zvýši, čiže množstvo > 300 Wattov je odosielané do siete po dobu 10 minút.
Zariadenie č. 1 sa znovu zapne. Tento proces pokračuje...
 

Poradie zapínania zariadení môžete zmeniť v nastaveniach režimu v aplikácii Niko Home. 

(*)V režime Solárny režim môžete použiť nasledujúce zariadenia:

tradičná kabeláž

bezdrôtový Smart Hub

zbernicová kabeláž

connected controller

 • bežná ventilácia
 • bežné kúrenie
 • bežný ohrev vody
 • dvojitý smart spínač, Zigbee®, 2 x 10 A
 • inteligentná zástrčka, Zigbee®
 • smart zásuvka, Zigbee®
 • virtuálne zariadenie (príznak)
 • analógový výstup 0 - 10 V použitý na ventiláciu
 • bežná ventilácia
 • bežné kúrenie
 • bežný ohrev vody
 • ďalšie spínané zariadenia
 • dvojitý smart spínač, Zigbee®, 2 x 10 A
 • spínaná zásuvka
 • spínaný ventilátor
 • tlačidlá s LED a senzormi komfortu
 • termostat
 • termostat HVAC
 • ventilačný systém
 • virtuálne zariadenie (príznak)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.