Skip to main content
Skip table of contents

Funkcia „shift“ (presunúť)

Funkcia shift umožňuje na jedno tlačidlo pripojiť dve základné akcie a/alebo režimy. Podmienka určí, ktorá akcia sa spustí pri stlačení tlačidla.

Symbol ovládača sa v oblasti nákresu potom zobrazí spolu s písmenom „S“.

Keď vytvoríte základnú akciu alebo režim na ovládači, uvidíte nasledujúce tlačidlá:

  • (normálny) ovládač s deaktivovanou funkciou shift
  • ovládač s aktivovanou funkciou shift.

Použite podmienku, ktorou zadefinujete, kedy má ovládač použiť bežné správanie a kedy správanie „shift“. 

Prosím, prečítajte si aj "Vytvoriť ponuku - Funkcia „shift“".

Príklad:

Ak počas dňa v obývačke stlačíte svetelný spínač, príslušný svetelný okruh sa aktivuje so 100 % intenzitou.

Ak stlačíte svetelný spínač v obývačke v noci, príslušný svetelný okruh sa aktivuje s 30 % intenzitou.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.