Skip to main content
Skip table of contents

Používanie vstupových systémov

Pomocou verzie 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II môžete naprogramovať max. 3 externé video jednotky.

Programovanie vstupových systémov

Použite režim Vstupový systém na nastavenia nasledujúcich parametrov pre každé tlačidlo zvončeka na externej video jednotke:

 • (voliteľné) ktorý zvonček sa aktivuje, keď niekto zazvoní

 • (voliteľné) ktorý zámok dverí je pripojený

 • (voliteľné) ktorú základnú akciu a/alebo režim môžete používať počas hovoru

 • zvonenie na dotykovej obrazovke alebo aplikácii

 • možnosť ignorovať hovor.

Ak doma máte aj pracovné priestory (ako napr. lekár, právnik, zubár), môžete použiť režim Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp.

Tento režim môžete aktivovať pomocou:

 • časovej podmienky

 • tlačidla

 • tlačidla na dotykovej obrazovke alebo v aplikácii.

Vstupové systémy na dotykovej obrazovke

Pomocou dotykovej obrazovky môžete vykonať nasledujúce:

 • otvoriť dvere

 • vidieť, rozprávať sa alebo odmietnuť prístup návštevníkovi

 • pozrieť si históriu hovorov s príslušnými snímkami.

Vo svojom profile dotykovej obrazovky vyberte tie tlačidlá zvončeka, z ktorých chcete prijímať hovory. Tento výber sa bude vzťahovať na všetky dotykové obrazovky, ktoré používajú daný profil. V prípade potreby, môžete vytvoriť dodatočné profily pre dotykovú obrazovku. 

Vstupové systémy v aplikácii 

Pomocou dotykovej obrazovky môžete vykonať nasledujúce:

 • otvoriť dvere

 • vidieť, rozprávať sa alebo odmietnuť prístup návštevníkovi.

Môžete vybrať, ktoré hovory (zvončekové tlačidlá) chcete prijímať prostredníctvom aplikácie. Prečítajte si: Vytváranie a upravovanie profilov v mobilnej aplikácii.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.