Skip to main content
Skip table of contents

Vstupové systémy

Čo sú Vstupové systémy?

Pomocou režimu Vstupové systémy môžete prepojiť tlačidlo vonkajšej video jednotky s dotykovou obrazovkou, prídavným zvončekom alebo zámkom dverí. Po stlačení tlačidla bude prídavný zvonček znieť počas nastaviteľnej doby. Medzitým bude hovor odoslaný z vonkajšej video jednotky na všetky pripojené zariadenia: dotykové obrazovky, smartfóny a tablety. V prípade potreby môžete na tento hovor odpovedať a aj odomknúť dvere pomocou tohto zariadenia.

Takisto môžete pripojiť základnú akciu alebo režim a stanoviť, či sa v prípade prichádzajúceho hovoru táto základná akcia alebo režim aktivuje alebo nie.

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • vonkajšiu video jednotku

  • tlačidlo zvončeka

  • zámok dverí

  • prídavný zvonček

  • (voliteľné) niekoľko externých video jednotiek, tlačidiel zvončekov, zámkov dverí alebo prídavných zvončekov

  • všetky základné akcie alebo režimy, ktoré chcete pridať do tohto režimu.

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Vstupové systémy.

 4. Kliknite na Vstupové systémy .

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte vonkajšiu video jednotku, ktorá spustí režim.

  Kliknite na znamienka plus pri externých video jednotkách, ktoré chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Vyberte prídavný zvonček. Tento zvonček sa aktivuje spolu s dotykovou obrazovkou.

  Kliknite na znamienko plus pri prídavnom zvončeku.

  CVyberte zámok dverí.

  Kliknite na znamienko plus pri zámku dverí.

  D(voliteľné) Vyberte dodatočnú základnú akciu alebo režim.

  Kliknite na znamienka plus pri základných akciách alebo režimoch.
  V tomto príklade sme sa rozhodli zapnúť svetlo na chodbe.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Zvonenie na dotykovej obrazovke a mobilných zariadeniach

  Rozbaľovací zoznam


  Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte zvonenie.


  Doba, počas ktorej je zapnutý zámok dverí:

  0 - 59 min. 59 sek.


  Štandardne: 5 sek.

  Odmietnutie hovoru platí pre všetky zariadeniaZaškrtávacie pole

  Ak zaškrtnete toto políčko, odmietnutie hovoru z vonkajšej video jednotky sa prejaví na všetkých zariadeniach súčasne (mobilné zariadenia, dotykové obrazovky...). To preto, aby ste nemuseli odmietnuť hovor na každom zariadení osobitne.

  Štandardne tento parameter nie je zaškrtnutý.

  Hovor sa automaticky ukončí, keď je aktivovaný zámok dveríZaškrtávacie pole

  Ak zrušíte zaškrtnutie tohto políčka, hovor sa po aktivácii zámku dverí automaticky neukončí. Hovor zostane aktivovaný, pokiaľ ho používateľ sám neukončí, alebo kým sa nedosiahne maximálna dĺžka hovoru (do troch minút).

  Ak zaškrtnete toto políčko, hovor sa automaticky ukončí krátko po aktivovaní zámku dverí.

  Štandardne toto políčko je zaškrtnuté.


 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/cq3nMepiqKo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.