Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie základnej akcie

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Základná akcia.
  Výsledok:

  • Zobrazí sa okno Základná akcia.

  • Na pôdoryse budú všetky príslušné ovládače alebo zariadenia mať znamienko plus.

 2. Kliknite na tie znamienka ovládačov alebo zariadení, ktoré chcete pridať do základnej akcie.
  Výsledok:

  • Symbol základnej akcie sa zobrazí v momente, keď bude zvolený aspoň 1 ovládač a 1 zariadenie.

  • Všetky vybrané ovládače a zariadenia sú so základnou akciou spojené čiarou. Bublina uprostred čiary [A] je symbol základnej akcie. V prípade potreby sem budete môcť neskôr kliknúť a upraviť niektoré vlastnosti danej základnej akcie.

  • Zobrazí sa okno Základná akcia :

   • názov vytvorenej základnej akcie;

   • prehľad všetkých ovládačov a zariadení pridaných k akcii, ich správanie a parametre.

  Ak chcete základnú akciu priradiť k jednému tlačidlu ovládača s viacerými tlačidlami, postupujte nasledujúcim spôsobom.

  1 Kliknite na ovládač. Každé tlačidlo sa zobrazí samostatne.

  2 Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete pridať do základnej akcie.


  Príklad:

  Váš projekt obsahuje ovládač šesťnásobné tlačidlo. Kliknite na ovládač a nastavte, ku ktorému tlačidlu chcete priradiť základnú akciu.


 3. Upravte názov základnej akcie.
  V tomto príklade vytvoríme základnú akciu „Osvetlenie kuchyne“ so zariadením „Svetlo v kuchyni“ a ovládačom „Dvojnásobné tlačidlo v kuchyni“.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Základná akcia.

 5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


V základnej akcii môžete skombinovať rôzne tlačidlá.

K jednej akcii nemôžete súčasne pridať bežné a špecifické tlačidlá.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk. 

https://www.youtube.com/embed/S8EWsZEMEmcJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.