Skip to main content
Skip table of contents

Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp

Čo sú Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp?

Pomocou režimu Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp môžete prepojiť tlačidlo externej video jednotky s dotykovou obrazovkou, mobilným zariadením, prídavným zvončekom alebo zámkom dverí. Po stlačení tlačidla bude prídavný zvonček znieť počas nastaviteľnej doby a zámok dverí sa automaticky otvorí. Medzitým bude hovor odoslaný z externej video jednotky na všetky pripojené zariadenia: dotykové obrazovky, smartfóny a tablety. V prípade potreby, môžete na hovor odpovedať z niektorého z týchto zariadení. Takisto môžete pripojiť ďalšiu základnú akciu alebo režim a stanoviť, či sa v prípade prichádzajúceho hovoru táto základná akcia alebo režim aktivuje alebo nie.

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • externú video jednotku

  • tlačidlo zvončeka

  • zámok dverí

  • prídavný zvonček

  • voliteľné: niekoľko externých video jednotiek, tlačidiel zvončekov, zámkov dverí alebo prídavných zvončekov

  • všetky základné akcie alebo režimy, ktoré chcete pridať do tohto režimu.

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok: Zobrazí sa okno Režim

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Vstupové systémy.

 4. Kliknite na Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte externú video jednotku, ktorá spustí režim.

  Kliknite na znamienka plus pri externých video jednotkách, ktoré chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Vyberte prídavný zvonček. Tento prídavný zvonček sa aktivuje spolu s dotykovou obrazovkou.

  Kliknite na znamienka plus pri prídavných zvončekoch.

  CVyberte zámok dverí.

  Kliknite na znamienka plus pri zámkoch dverí.

  D(voliteľné) Vyberte základnú akciu alebo režim.

  Kliknite na znamienka plus pri základných akciách alebo režimoch.
  V tomto príklade sme sa rozhodli zapnúť svetlo na chodbe.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Zvonenie na dotykovej obrazovke a mobilných zariadeniach

  Rozbaľovací zoznam


  Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte zvonenie

  Doba, počas ktorej je zámok dverí aktivovaný

  0 - 59 min. 59 sek.

  Štandardne: 5 sek.

  Odmietnutie hovoru platí pre všetky zariadeniaZaškrtávacie pole

  Ak je zaškrtnuté, odmietnuté hovory budú odignorované na všetkých pripojených zariadeniach (aplikácia a dotykové obrazovky).


 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

Režim Vstupové systémy s funkciou zazvoň a vstúp je aktivovaný na dotykovej obrazovke alebo v aplikácii.

https://www.youtube.com/embed/FDn2FlJOCVQ


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.