Skip to main content
Skip table of contents

Profily dotykovej obrazovky

Čo sú profily dotykovej obrazovky?

Pre každú dotykovú obrazovku môžete nastaviť, ktoré základné akcie a/alebo režimy na nej budú dostupné, a ktoré tlačidlá sa na nej majú zobraziť. Práve preto musíte vytvoriť rôzne profily dotykovej obrazovky. Vďaka týmto profilom môžete napríklad vyberať odlišné akcie pre prízemie a poschodie.

V predvolených nastaveniach je jeden základný profil. Existujúce profily dotykovej obrazovky môžete upraviť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.