Skip to main content
Skip table of contents

Programovanie v niekoľkých jednoduchých krokoch

Verziu 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II naprogramujete v nasledujúcich krokoch:

  1. Vytvoríte projekt a zadáte informácie o projekte
  2. Importujete pôdorys a/alebo nakreslíte miestnosti
  3. Pridáte ovládače, zariadenia, základné akcie, režimy, podmienky a časové harmonogramy
  4. Iba v prípade inštalácie s modulom connected controller musíte vytvoriť rozvádzač, do rozvádzača vložiť moduly a priradiť zariadenia k modulom
  5. Adresovanie
  6. Nahrajte projekt na modul connected controller alebo bezdrôtový smart hub
  7. Testovanie.


  

Môžete programovať postupne v jednotlivých krokoch. Ak chcete nahrať časť svojho programu, musíte postupovať podľa krokov 4, 5 a 6.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.