Skip to main content
Skip table of contents

Registrácia elektroinštalácie

Prečo ju zaregistrovať?

Aby ste mohli svoju inštaláciu Niko Home Control ovládať prostredníctvom smartfónu alebo tabletu, a na to budete potrebovať aplikáciu Niko Home a zaregistrovať svoju inštaláciu.

V tejto časti opisujeme, ako zaregistrovať inštaláciu.

Počas registrácie si vyberiete používateľské meno a heslo. Práve preto odporúčame, aby koncový používateľ sám vykonal registráciu svojej inštalácie.

Východiskový bod

 • Musíte vedieť MAC adresu a sériové číslo modulu connected controller alebo bezdrôtového smart hubu.

 • Musíte mať k dispozícii počítač, tablet alebo smartfón s prehliadačom a prístupom na internet.

Postup

 1. Choďte na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

 2. Vyberte kartu Registrovať. 3. Zadajte MAC adresu a sériové číslo modulu connected controller alebo bezdrôtového smart hubu.

 4. Kliknite na tlačidlo Registrovať.


 5. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

  • Zadajte svoje osobné údaje.

  • Upravte komunikačné nastavenia podľa potreby.

  • Zaškrtnite pole „Súhlasím so všeobecnými podmienkami“.

 6. Kliknite na tlačidlo Registrovať.
  Výsledok: Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pred niekoľkými minútami, vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail.

 7. Postupujte podľa pokynov v e-maili na dokončenie registrácie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.