Skip to main content
Skip table of contents

Miestnosť

Vo verzii 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II pracujete s nákresmi miestností.

Čo je to miestnosť?

Miestnosť sa vám zobrazí ako kontajner, ktorý zahŕňa všetky ovládače a zariadenia v rámci danej miestnosti na pôdoryse.

Všetky ovládače a zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo pôdorysu, budú zahrnuté do miestnosti „Domov“.

Vy si nakreslíte miestnosti:

  • na vrchnú časť jednotlivých oblastí importovaného pôdorysu alebo

  • priamo na plátno, ak nemáte pôdorys.

Po nakreslení miestnosti, k nej priradíte názov a ikonu v súlade s pomenovaním a funkciou miestnosti.

Alt text

Miestnosti sa zobrazia na dotykovej obrazovke a v aplikácii s vybranými názvami a ikonami.

Výhody pracovania s miestnosťami

Pracovanie s miestnosťami má nasledujúce výhody: 

  • Keď presuniete miestnosť do oblasti nákresu, presuniete s ňou aj všetky ovládače a zariadenia, ktoré sa v nej nachádzajú.

  • Keď v rámci oblasti nákresu umiestnite do miestnosti ovládače a zariadenia, budú automaticky pridané do miestnosti na dotykovej obrazovke a v aplikácii. Pôvodný názov ovládača alebo zariadenia zostane zachovaný.

  • Keď pre niektoré ovládače a zariadenia vytvoríte základnú akciu, táto akcia bude automaticky priradená miestnosti, v ktorej sa nachádza prvé zariadenie.

  • Keď vytvoríte nový ovládač alebo zariadenie, tento ovládač alebo zariadenie bude automaticky pridaný do naposledy vybranej miestnosti.

  • Vybraná ikona a názov budú použité na dotykovej obrazovke a v aplikácii. Rovnaká ikona bude použitá všade v tej istej miestnosti. Toto uľahčuje používanie na odlišných zariadeniach.

Keď do oblasti nákresu pridáte ovládač alebo zariadenie, musíte si najprv vybrať miestnosť, a potom pridať ovládač alebo zariadenie. Takto bude ovládač alebo zariadenie okamžite priradený do správnej miestnosti.

Používanie miestností na dotykovej obrazovke and in the app

Podľa predvolených nastavení sa miestnosti zobrazia na dotykovej obrazovke v takom poradí, v akom boli vytvorené.

Prostredníctvom ponuky Informačný panel> Profily dotykovej obrazovky  > Usporiadať a upraviť  môžete pre každý profil dotykovej obrazovky nastaviť, ktoré miestnosti, základné akcie a režimu musia byť viditeľné na tejto dotykovej obrazovke a v akom poradí.

Prostredníctvom Informačný panel > Mobilná aplikácia môžete pre každý profil mobilnej aplikácie nastaviť, ktoré miestnosti, základné akcie a režimy budú viditeľné v aplikácii. V aplikácii môžete nastaviť poradie miestností.

Dotykovej obrazovke

Aplikácia Niko Home
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.