Skip to main content
Skip table of contents

Öppna diagnostiksidan

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på Diagnostik.
  Resultat:
  Beroende på din typ av installation öppnas fliken Översikt eller fliken Konfiguration trådlös gateway.
   
 2. Välj önskad flik.
  Du kan välja följande flikar:

  1. För en installation med en ansluten kontrollenhet:

   1. Översikt: för att se aktuell status, varningar och fel

   2. Busskommunikation: för att se meddelanden från Niko Home Control-bussen

   3. Komponenter: för att se status för komponenterna

   4. Zigbee-nätverk: för att se status för ditt Zigbee-nätverk och dina Zigbee-enheter, återställa Zigbee-nätverket, identifiera och ta bort enheter
   5. Åtkomstkontroll : för att exportera dina uppgifter om åtkomstkontroll
   6. Energi: för att se status för solpanelernas växelriktare och/eller den digitala mätaren och exportera energidata

   7. Systemlogg: för att se status för installationen

  2. För en installation med en trådlös gateway:

   1. Konfiguration trådlös gateway: för att ansluta den trådlösa gatewayen till ett WiFi-nätverk

   2. Zigbee-nätverk: för att se status för ditt Zigbee-nätverk och dina Zigbee-enheter, återställa Zigbee-nätverket, identifiera och ta bort enheter

   3. Åtkomstkontroll : för att exportera dina uppgifter om åtkomstkontroll
   4. Energi: för att se status för solpanelernas växelriktare och/eller den digitala mätaren


I listrutan kan du välja ett annat språk om du vill ändra språket för diagnostiksidan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.