Skip to main content
Skip table of contents

Velux

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Môžete mať prístup k ovládačom systémov Velux priamo v aplikácii Niko Home, cez Digital black alebo dotykovú obrazovku. Funkcie systémov Velux môžete takisto kombinovať do režimov alebo podmienok na súčasné ovládanie viacerých zariadení jediným stlačením tlačidla (napr. vypnúť všetky svetlá a zatvoriť okná značky Velux po stlačení tlačidla „odchádzam z domu“).

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom Velux, môžete:

 • Otvárať a zatvárať okná, žalúzie a rolety

 • Zastaviť otváranie a zatváranie okien, žalúzií a roliet

Dostupné funkcie v rámci inštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Velux.

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná špeciálna elektrická kabeláž.

Ak chcete používať všetky kanály jedného modulu Velux KLF 200, budete potrebovať SVV kábel s minimálne 12 vodičmi

Ak chcete nastaviť konkrétnejší spôsob použitia, budete potrebovať dva vodiče na každý produkt značky Velux, ktorý chcete ovládať a minimálne jeden uzemňovací vodič.

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.1.1 alebo vyššia).

 • Na každý produkt značky Velux je v rozvádzači nainštalovaný spínací modul Niko Home Control s 2 voľnými výstupmi.

Môžete použiť jeden z nasledujúcich modulov:

Vaša inštalácia Velux musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

 • Okno, strešné okno, žalúzia alebo roleta značky Velux musí byť súčasťou radu Velux Integra®.

 • Na každých 5 produktov značky Velux je nainštalovaný modul KLF 200.

Modul KLF 200:

 • poskytuje prepojenie s Niko Home Control.

 • ideálne sa nachádza blízko produktu značky Velux.

 • môže ovládať maximálne 5 produktov značky Velux.

Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Velux?

 1. Uistite sa, že máte všetko potrebné (pozrite si informácie uvedené vyššie).

 2. Pridaním zariadenia strešné okno Velux do pôdorysu(*).

 3. Prípadne môžete pridať ovládač žalúzií/roliet(**).

 4. Vytvorením základnej akcie so strešným oknom značky Velux.  Strešné okno ovládate prostredníctvom aplikácie, dotykovej obrazovky, jednotky Digital black alebo ovládača žalúzií/roliet.

 5. Pridaním strešného okna značky Velux do požadovaného režimu alebo podmienky.

 6. Priradením strešného okna značky Velux k spínaciemu modulu v rozvádzači(***).

 7. Adresovaním spínacieho modulu používaného pre produkt značky Velux.

 8. Vyššie uvedené kroky opakujte pre každý produkt značky Velux.

 9. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.


(*) Či je súčasťou vašej inštalácie okno strešné okno, žalúzia alebo roleta značky Velux, v softvéru vždy používajte zariadenie strešné okno Velux.

(**) Používanie ovládača žalúzií/roliet s LED diódami nemá žiadnu pridanú hodnotu. Nebudete dostávať žiadnu spätnú väzbu, ak je produkt značky Velux otvorený alebo zatvorený.

(***) Vytvorte rozvádzač a pridajte spínací modul, ak ešte nie sú súčasťou rozvádzača.

Tu si môžete pozrieť návod. 

https://www.youtube.com/embed/jBgzG0ZNyBQ

Ako deaktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Velux?

 1. Odstránením  strešných okien Velux z pôdorysu.

 2. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie systému Velux budú odstránené z aplikácie Niko Home Control, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa funkcie systému Velux nevykonajú.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.