Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie rozvádzača

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Rozvádzače.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Rozvádzače
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať nový rozvádzač.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Rozvádzač.

 3. Ak chcete, môžete zmeniť názov rozvádzača.

 4. Vyberte počet radov.

 5. Vyberte dĺžku radov.

 6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Rozvádzače.

 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vybavenie rozvádzača.

V spodnej časti použite tlačidlá na lište s ponukou:

 • zobraziť všetky rozvádzače
 • zobraziť jeden rozvádzač
 • zobraziť moduly. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.