Skip to main content
Skip table of contents

Pridanie modulu

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Moduly.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Moduly aj s rôznymi typmi modulov.
 2. Teraz si môžete vybrať:

  • Ak zaškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý modul, môžete rýchlo pridať viaceré moduly. Stačí na ne kliknúť. Názvy môžete upraviť neskôr.

  • Ak odškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý modul, môžete názov zmeniť okamžite.

 3. Vyberte si rozvádzač v hornej časti okna alebo kliknite na rozvádzač, ku ktorému chcete pridať modul.
 4. V okne si vyberte rad rozvádzača alebo kliknite na požadovaný rad rozvádzača.

 5. Vyberte si požadovaný modul.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Upraviť modul aj s názvom modulu.

 6. Ak chcete, môžete zmeniť názov modulu.

 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Moduly.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vybavenie rozvádzača.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.