Skip to main content
Skip table of contents

Priradenie zariadenia k modulu

Vytvoríte prepojenie medzi zariadením v oblasti nákresu (napr. spínací svetelný obvod, sťahovacia roleta, digitálny snímač atď.) s príslušným vstupom alebo výstupom modulu. Poradie, v akom priradíte zariadenia k modulu, bude závisieť od vyhotovenia samotnej kabeláže elektroinštalácie.

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Priradiť zariadenia.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Priradiť zariadenia .
 2. Kliknite na modul, ku ktorému chcete priradiť zariadenia.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Priradiť zariadenia k (názov modulu) aj s prehľadom priradených zariadení.
 3. Kliknite na znamienko plus príslušného zariadenia, aby ste ho priradili k modulu.
  Výsledok:
  V oblasti nákresu je zariadenie označené podľa priradenia aj s číslom jeho pozície v module.

  Zariadenia budú priradené v takom poradí, v akom na ne kliknite. Takisto môžete najprv kliknúť na číslo v okne a k tejto pozícii priradiť zariadenie, stačí kliknúť na znamienko plus pri tom zariadení.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vybavenie rozvádzača.

Použite tlačidlá na lište s ponukou v spodnej časti, ak chcete:

 • zobraziť všetky rozvádzače
 • zobraziť jeden rozvádzač
 • zobraziť moduly.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.