Skip to main content
Skip table of contents

Easee

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control kan du göra följande:

 • ladda din bil så effektivt som möjligt i ett av följande lägen:

  • Solläge

  • Normalläge

  • Smart läge (*)

  • Boost-läge (*)

 • pausa eller stoppa laddningen av din bil

Följande funktioner stöds när du laddar din bil med Niko Home Control:

 • Belastningsbalansering: innebär att bilens laddningsström anpassas automatiskt som skydd mot överbelastning

 • Kontrollera din toppförbrukning via Niko Home-appen. Se Laddningslägen i Niko Home-appen

 • Kontrollera flera laddningsstationer/anslutningar för elfordon i en enda Niko Home Control-installation (*)

(*) ska läggas till i framtiden


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit Niko Home Control till hemnätverket.

 • Du har anslutit hemnätverket och Easee-laddaren till internet.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation går du till https://guide.niko.eu/en/umnhc2/lv/register-your-installation.

 • Du behöver en global elmätning:

  • För installationstypen trådlös gateway måste du ansluta gatewayen till P1-porten på din digitala mätare med den medföljande P1-kabeln. Du kan också använda den trådlösa mätaren med klämmor.

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med analog mätare måste du:

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med digital mätare måste du ansluta din installation till P1-porten på din digitala mätare med hjälp av den trådlösa bryggan för Niko Home Control och den medföljande P1-kabeln.

 • Du har en Easee-laddare.

 • Du har ett användarkonto för Easee-appen.

 • Den måste vara aktiv och konfigurerad med Easees konfigurationsverktyg för att garantera korrekt drift.

 • Den är ansluten till internet (via ditt hemnätverk eller ett mobilt nätverk).

 • Observera att din Easee-laddare inte kan vara utrustad med tillägget Equalizer för belastningsbalansering, eftersom Niko Home Control optimerar din energiförbrukning.

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Easee-laddningsstation för elfordon?

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Aktivera den anslutna Easee-tjänsten i översiktsmenyn.

 3. Lägg till billaddaren Easee som en enhet i planritningen.

 4. (valfritt) Skapa de önskade rutinerna och/eller logikerna med enheten. Du kan inte lägga till billaddaren Easee till rutinerna Solläge eller Läge för toppbelastningsutjämning.

 5. Adressera billaddaren Easee.

 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

Om du följer stegen ovan kan du kontrollera Easee-laddningsstationen för elfordon från Niko Home Control och från Niko Home-appen, se Laddningslägen i Niko Home-appen.

Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Easee-laddningsstation för elfordon?

 1. Inaktivera den anslutna Easee-tjänsten i översiktsmenyn.
  Följ stegen nedan om du har använt ditt Easee-system som en del av din konfiguration (använt systemet i rutiner och/eller logiker).

 2. Ta bort billaddaren Easee från planritningen.

 3. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Easee-funktionerna försvinner från din Niko Home-app och din Digital black.

 • Om Easee-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

Laddningslägen i Niko Home-appen

Niko Home-appen har följande laddningslägen:

 • Normalläge: laddning utförs med hänsyn till den gräns för kapacitetstaxa som du har ställt in i Niko Home-appen i Energiparametrar > Elektricitet.

 • Solläge: laddning utförs när du har överbliven solenergi. Du kan ange hur stor del av strömmen från elnätet som kan användas för att uppnå den minsta laddningsströmmen för din bil i Niko Home-appen i Energiparametrar > Billaddare.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.