Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten användning av den trådlösa batteridrivna strömställaren, 1-fack, Zigbee®

Konfiguration

Du kan använda en enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare med en trådlös brygga (550-00640) eller en gateway (552-00001) för att aktivera mer avancerade funktioner. Konfigurationen utförs med Niko Home Control-programvaran för programmering eller Niko Home-appen.

Förutsättningar

 • Du har installerat den trådlösa gatewayen (552-00001) eller trådlösa bryggan (550-00640) för Niko Home Control. Se även: Installera gatewayen

 • Du har en internetanslutning och den trådlösa gatewayen (552-00001) eller trådlösa bryggan (550-00640) är ansluten till ditt hemnätverk 

 • Du har registrerat Niko Home Control-installationen via mynikohomecontrol.niko.eu. Du kommer att behöva den mac-adress och det serienummer som anges på den anslutna kontrollenheten eller gatewayen. Se Register installation

 • Du gjorde något av följande:

Ladda ner Niko Home Control-programvaran för programmering:

Ladda ned Niko Home-appen från Google Play eller App store

Konfigurera


Konfigurering via Niko Home Control-programvaran för programmering

Åtgärd

Ytterligare information

1

Du kan ansluta till din Niko Home Control-installation genom att:

  • Plugga in en UTP-kabel från din dator i en ledig port på routern som är kopplad till den smarta kontrollenheten eller gatewayen

  • Plugga in en UTP-kabel från din dator direkt in i WAN-porten på den smarta kontrollenheten eller gatewayen (om det inte finns någon router)

  •  Du kan också ansluta din dator via WiFi-gränssnittet

Se till attt datorn är på samma IP-nätverk som den smarta kontrollenheten eller gatewayen

2

Öppna Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Du kan bli ombedd att installera en programvaru-uppgradering för din Niko Home Control-installation. Kör denna uppgradering och vänta tills allt är klart

 • Uppgraderingen kan ta 5 till 20 minuter

 • Programvaru-uppgraderingar detekteras inte när man öppnar Niko Home Control-programmeringsprogramvaran om det saknas anslutning till Niko Home Control-installationen (offline-läge)

3

Välj något av följande alternativ:

  • Öppna ett befintligt Niko Home Control-projekt från din dator (se Opening a project)

  • Öppna en befintlig konfigurationsfil från den smarta kontrollenheten eller gatewayen

  • Skapa ett nytt projekt med de önskade våningsritningarna (se Create a project)


4

Öppna översiktsfönstret Skapa .


5

Gör följande:

  1. I det högra knappfältet, gå till Lägg till kontroller och enheter.

  2. Välj något av följande alternativ:

   • Välj Rummet högst upp i rutan, eller

   • Klicka inuti ett Rum i översiktsfönstret Skapa för att indikera var du vill lägga till Zigbee® -enheten.

Rummetsomkrets kommer att vara fetmarkerad.

6

Gör följande:

  1. I rutan Lägg till kontroller och enheter , gå till Smarta kontroller.

  2. Välj önskad trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare.

 • Zigbee®-enheten kommer att visas som tre ikoner i det övre vänstra hörnet av det valda rummet: En kontrollikon, enenhetsikon (lampa) och en ikon för enkel åtgärd

 • Du kan redigera alla ikonnamnen: klicka på ikonen och ändra Namnfältet

 • Det går att dra Zigbee®-enheten till ett annat rum

 • Fältet Driftläge kan ställas in till (se även Adjusting the operating mode of a push button):

  • Kort tryckning: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom en kort tryckning på tryckknappen.

  • Tryck och håll: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom att tryckknappen hålls nere. Ställ in Tid (minst 1 sekund – högst 59 sekunder)

  • Tryckknappsläge: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen så länge som du håller tryckknappen nertryckt.

  • Se även: Adjusting the operating mode of a push button

 • FältetVäxla funktion kan ställas in på Avaktiverad (standard) eller Aktiverad. Se även Create menu - Condition

 • För mer detaljerad information, se Creating a control or a device

7

Ställ in Zigbee®-enhetens parametrar för en enkel åtgärdrutinlogik eller tidsschema.

 • Du kan ändra grafiken hos ikonen enkel åtgärd. Klicka på ikonen Visualiserad grafik och välj en ny. Denna ikon kommer också att visas i Niko Home-appen

 • En Enkel åtgärd kan:

  • länkas till en specifik period efter vilken de enkla åtgärden stoppas. Bocka för valrutan och ställ in önskat timervärde.

  • bara visas på Niko Home-appen eller pekskärmen. Bocka för valrutan. Observera att de länkade kontrollerna kommer att plockas bort!

8

Parkoppla en Zigbee® -enhet med din Niko Home Control-installation och länka den till en adress.

  1. Öppna översiktsfönstret Adress och gå till Kontroller och enheter. Adresseringsstatus framhåller hur många enheter som redan är adresserade.

  2. Klicka på plustecknet för en kontrollikon för att lägga till den i listan i panelen.

  3. Följ förklaringarna i panelen Hur man installerar  för att parkoppla Zigbee® -enheten (se även bilderna under denna tabell).

 • Bekräfta att Zigbee®-enheten är en trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare (552-720xx)

Om Zigbee®-enheten tidigare var konfigurerad till ett annat nätverk ska du återställa den innan du inleder en ny konfigurering; se även Återställningsläge

 • Det rekommenderas att du adresserar en trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare inom RF-området för en redan adresserad och 230-voltsdriven Zigbee®. Detta gör det möjligt att lära ut i bästa möjliga meshing-nätverk. Eventuella luckor i ditt Zigbee®-nätverk kan lösas genom att du lägger till fler smarta uttag eller 230-voltsdrivna Zigbee®-enheter runt de döda zonerna. Se även Zigbee®-nätverksprincipen.

 • Adresseringen kan inte ske utan uppkoppling. Programvaran för programmering måste vara ansluten till din Niko Home Control-installation

 • Parkoppla bara en Zigbee®-enhet åt gången. Parkopplingen och adresseringen av Zigbee®-enheter utförs i samma steg

 • Tryck inte på omkopplingsknappen eller några andra knappar under konfigureringsproceduren

 • När parkopplingen misslyckas är inte den blåa LED-lampan PÅ i 4 sekunder. I så fall inaktiveras den blinkande blåa LED-lampan efter 90 sekunder

 • En enhet som redan är adresserad visar sin adress

 • För mer detaljerad information, se Addressing controls and devices

9

Upprepa stegen 4-8 för varje Zigbee® -enhet som du vill lägga till Niko Home Control-projektet. Varje enhet som har lagts till och fungerar korrekt uppvisar en gul pil bredvid ikonen för enheten.

10

När alla Zigbee® -enheter har adresserats, ladda upp dem till din Niko Home Control-installation.

 • Uppladdningen kan bara utföras om en anslutning har etablerats med Niko Home Control-installationen. Ett felmeddelande visas när inga kontrollenheter hittas

 • Nya programvaruuppgraderingar för Niko Home Control-installationen kan upptäckas

 • Mer information om den här uppladdningens version finns i fältet Beskrivning

 • För mer information, se: Uploading


Parkopplingssekvensen för en enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare

Inled parkopplingssekvensen för en enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare

Den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee® -strömställaren har parkopplats

Ställ in Niko Zigbee®-enheten i Niko Home Control-parkopplingsläge (EZ-läge) genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom 6 sekunder. Den blåa LED-lampan börjar blinka i max 90 sekunder när den letar efter en Zigbee®-gateway

Parkopplingsläge = LED-lampa blinkar

Zigbee®-enheten är tillagd i Zigbee® Niko Home Control-nätverket när den blåa LED-lampan är PÅ i 4 sekunder och sedan stängs AVKonfigurera via Niko Home-appen


Åtgärd

Ytterligare information

1

Öppna Niko Home-appen


2

Gå till hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter > Strömställare


3

Tryck på  Lägg till strömställare och välj i vilket rum du vill att Zigbee®-enheten ska placeras

Eller

  1. Välj Kontrollvyn och flytta till önskat Rum

  2. Klicka på (+) ikonen (Lägg till enhet). Fliken Kontroll blir synlig

  3. Välj Lägg till enhet > Strömställare.

  4. Tryck på Lägg till strömställare.


4

Lägg till Niko Zigbee®-enheten genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder. Den blåa LED-lampan börjar blinka i max. 90 sekunder. Zigbee®-enheten är tillagd i Zigbee®-nätverket när den blåa LED-lampan är PÅ i 4 sekunder och sedan stängs AV

 • Bekräfta att Zigbee®-enheten är en trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare (552-720xx)

 • Om Zigbee®-enheten tidigare var konfigurerad till ett annat nätverk ska du återställa den innan du inleder en ny konfigurering, se Återställningsläge

 • Det rekommenderas att du adresserar en batteridriven Zigbee®-enhet inom RF-området för en redan adresserad och 230-voltsdriven Zigbee-enhet. Detta gör det möjligt att lära ut i bästa möjliga meshing-nätverk. Eventuella luckor i ditt Zigbee®-nätverk kan lösas genom att du lägger till fler smarta uttag eller 230-voltsdrivna Zigbee®-enheter runt de döda zonerna, se även Zigbee® network principle

 • Man kan bara parkoppla en Zigbee®-enhet åt gången. Parkopplingen och adresseringen av Zigbee®-enheter utförs i samma sekvens

 • Tryck inte på omkopplingsknappen eller några andra knappar under konfigureringen

 • När parkopplingen misslyckas är inte den blåa LED-lampan PÅ i 4 sekunder. I så fall inaktiveras den blinkande blåa LED-lampan efter 90 sekunder

 • MAC-adressen, installationskoden och QR-koden är tryckta på Zigbee®-enheten. Observera att Niko Home Control inte stöder installationskod och QR-idrifttagning

5

När Zigbee®-enheten detekteras visas ett meddelande i Home-appen. Tryck på Nästa

För mer detaljerad information, se Trådlös batteridriven strömställare, enkel, Zigbee® > Nödvändiga delar

6

Strömställaren och dess belysning har lagts till.

 • Du kan döpa om kontrollenhetens och lampans ikoner och/eller ändra rum genom att trycka på ikonen med en penna

 • Tryck på Nästa


7

Välj ifall andra smarta Zigbee®-enheter styr samma lampa:

 • Ja, lägg till en till strömställare, eller

 • Nej, fortsätt installationen

 • Om du väljer Ja kommer proceduren att repeteras från steg 3

 • Nej betyder att konfigurationen har slutförts för det rummet. Bekräfta genom att klicka på Klar. Du kan använda Zigbee®-enheten efter en lyckad uppladdning

 • Beroende på installationsstorleken kan konfigurationsuppladdningen ta upp till två minuter

Konfigurera en enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare i en tredjepartsinstallation

I tillverkarens manual finns mer information om hur man använder Zigbee®-enheter från tredje part i deras hemautomationsinstallationer. Nikos trådlösa batteridrivna Zigbee®-enheter beter sig i tredjepartsnätverk som hemautomationsenheter som stöder de obligatoriska Zigbee®-klustren och -kommandona.

Tredjeparts Zigbee®-installationer som kräver privata kluster och/eller icke-nödvändiga kluster från deras nätverksenheter kanske inte är förenliga med den anslutna Niko Zigbee® -enheten. Se friskrivningsklausul på www.niko.eu/zigbee.

Parkoppling i EZ-läge

Inled sekvensen i EZ-läge som visas nedan för att lägga till de trådlösa batteridrivna Zigbee®-enheterna i ett centraliserat tredjepartsnätverk. För att länka en specifik knapp på den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren till en enhet i tredjepartsnätverket kan du referera till tredje parts programvara eller smartphone-app eller använda Find&Bind-parkoppling.

Inled parkopplingssekvensen för en enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare

Den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee® -strömställaren har parkopplats

Ställ in Niko Zigbee®-enheten i Niko Home Control-parkopplingsläge (EZ-läge) genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom 6 sekunder. Den blåa LED-lampan börjar blinka i max 90 sekunder när den letar efter en Zigbee®-gateway

Parkopplingsläge = LED-lampa blinkar

 Zigbee®-enheten är tillagd i Zigbee® Niko Home Control-nätverket när den blåa LED-lampan är PÅ i 4 sekunder och sedan stängs AV • Om Zigbee®-enheterna tidigare var anslutna till ett annat nätverk ska du återställa allihop före det här steget, se Återställ

 • Idrifttagning med installationskod eller QR-kod kan göras om detta stöds av det utomstående Zigbee®-nätverket. Konsultera tredje parts användarmanual. Installationskoden, MAC-adressen och QR-koden är tryckta på den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren.

Find&Bind-parkoppling

Länkning eller ”bindning” av en specifik knapp på den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren till Zigbee®-enheter görs via tredje parts PC-programvara eller en smartphone-app. Följ Find&Bind-sekvensen som listas nedan om du inte har den konfigurationsprogramvara eller smartphone-app som krävs:

Tryck in program-knappen på baksidan av den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren i 2 sekunder. Program-LED-lampan är PÅ

Tryck på knappen på den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren 4 gånger inom 4 sekunder för att aktivera Find&Bind-parkoppling. Program-LED-lampan blinkar 4 gånger upprepade gånger i max 90 sekunder. Den letar efter en Zigbee®-mottagare i samma nätverk som också har satts i Find&Bind-läge

Den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren är parkopplad med en Find&Bind-mottagare när program-LED-lampan slås PÅ i 4 sekunder och sedan stängs AV igen

Find&Bind-parkoppling fungerar bara när alla Zigbee®-enheter redan är en del av samma Zigbee®

En enkel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare i ett tredje parts Zigbee®-nätverk använder inte meshing-kapaciteten, se Zigbee®-nätverksprincipen

Specifika Niko Home Control-funktioner kommer inte att aktiveras med Niko Zigbee®-enheter som är anslutna till en Zigbee®-kontrollenhet/gateway från tredje part. Funktioner som bara finns i Niko Home Control-ekosystemet, och därför inte är tillgängliga i tredje parts Zigbee®-nätverk, är:

 • Möjligheten att konfigurera den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren på valfri enhet

 • Over-The-Air (OTA)-uppdateringar av fast programvara

 • Fördefinierade åtgärder och rutiner från Niko Home Control

Ansluten användning

Ser Trådlös batteridriven strömställare, 1-facks, Zigbee®

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.