Skip to main content
Skip table of contents

Zigbee®-nätverksprincipen

Beskrivning

 Zigbee® -nätverket för Niko Home Control är ett så kallat ”masknätverk”. Den trådlösa gatewayen (552-00001) är masknätverkets kontrollenhet eller masternod och startar kommunikationen inom nätverket. I ett Zigbee -nätverk upprepas kommunikationen med hjälp av strömsatta Zigbee -noder.

Det smarta uttaget eller andra tredjeparts-Zigbee -repeterare som är anslutna till elnätet eller en strömkälla fungerar som repeterarnoder i ett Zigbee -nätverk.

Batteridrivna eller energiutvinnande Zigbee -enheter som den trådlösa Zigbee -rörelsedetektorn fungerar inte som en repeterande nod i ett Zigbee -nätverk. De fungerar endast som mottagarnoder och kan inte användas för att bygga ut nätverket.

NodfärgEnhetExempel
röd nodmasternodtrådlös gateway
grön nodrepeterarnod
 • smart uttag
 • tredjeparts-Zigbee-repeterare
beigemottagarnod

Zigbee®trådlös rörelsedetektor

Zigbee® säkerhetsstandard


Under installationen av en Zigbee-enhet i din Niko Home Control-installation skickar Zigbee-enheten sin krypteringsnyckel till den trådlösa gatewayen, och den trådlösa gatewayen skickar säkerhetsnyckeln till den anslutna enheten för att koppla ihop dessa två och upprätta en säker dataanslutning.
I detta ögonblick överför Zigbee-nätverkskonfigurationen för Niko Home Control automatiskt krypteringsnyckeln från den nya enheten till den trådlösa gatewayen.
På framsidan av alla Niko Home Control-Zigbee-enheter hittar du en Zigbee-installationskod. Du behöver inte denna installationskod för att lägga till enheten till din Niko Home Control-installation.

 

Bygga ut ett Zigbee® -nätverk

För att bygga ut ditt Zigbee-nätverk, installera repeterarnoderna inom maximalt 10 meters avstånd (inomhus) från varandra.

För att göra ditt nätverk mer redundant installerar du flera repeterarnoder inom 10 meters avstånd från varandra. När en repeterarnod fallerar dirigerar Zigbee-nätverket om kommunikationen till andra repeterarnoder för att nå nätverkets yttre gräns.

Lägga till en Zigbee®-enhet till en Niko Home Control-installation

 1. Installera den trådlösa gatewayen så här:
  1. Installera den trådlösa gatewayen på en central plats tillsammans med alla de Zigbee-enheter som ska ingå inom räckvidd. Gör detta för att undvika för många noder för att nå den längst bort belägna Zigbee-enheten.
  2. Se till att den trådlösa gatewayen inte omges av eller är nära belägen metallkomponenter (t.ex. metallskåp, hyllor, metallkonstruktioner, större hemelektronikenheter i metall).
  3. Se till att den trådlösa gatewayen är placerad 2 m från annan trådlös utrustning (t.ex. WiFi-routrar, Bluetooth®-enheter, DECT-telefoner, babyvakter, trådlösa högtalare osv.) eller RF-kommunikationsstörande utrustning som mikrovågsugnar och stora akvarier.  
 2. Installera alla andra Zigbee-enheter enligt principerna för Zigbee-nätverket vilka beskrevs ovan.
 3. Adressera Zigbee-enheterna med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller med Niko Home-appen. Se till att du adresserar enheterna i en sådan ordningsföljd att nästa enhet som ska adresseras alltid är närmast en av de redan adresserade och driftsatta enheterna. Eventuella luckor i ditt Zigbee-nätverk och nätverksredundans (mer felsäkert) kan lösas genom att man lägger till extra smarta uttag eller tredjeparts Zigbee-repeterare på dessa platser.
konfiguration 1ELLERkonfiguration 2


Som en tumregel ska Zigbee®-enheter placeras på minst två meters avstånd från andra Zigbee®-enheter, nätverksenheter (t.ex. router, accesspunkter, datorer, smartphones osv.), Bluetooth®-enheter, DECT-telefoner, babytelefoner, trådlösa högtalare eller andra  RF-kommunikationsstörande enheter och material såsom kraftomvandlare, solpanelsväxelriktare, energilagringsenheter, motorer, elektroniska LED-transformatorer, mikrovågsugn, stora vattenvolymer (t.ex. akvarier), metalldelar osv.

Vi rekommenderar att installera minst en 230 volts Zigbee®-enhet på varje våning för att skapa ett mesh-nätverk som täcker hela byggnaden.

Signalstyrka

Drift av enheter med fjärrstyrning, såsom en TV eller bild- och ljudenheter störs inte av en Zigbee -enhet Inomhusräckviden är ± 10 m. I öppna utrymmen är området 30 m. Räckvidden för  Zigbee -enheten är beroende av de material som används i bostaden.

Kända begränsningar

BegränsningVärde
Maximalt antal Zigbee-enheter per installation50
Maximalt antal smarta uttag per installation25
Maximalt avstånd mellan två Zigbee-enheter10 m
Maximal sändningsräckvidd10 m inomhusJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.