Skip to main content
Skip table of contents

Easee

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Niko Home Control vám umožní:

 • nabíjať vozidlo najefektívnejším možným spôsobom v jednom z nasledujúcich režimov:

  • Solárny režim

  • Normálny režim

  • Smart režim (*)

  • Režim turbo (*)

 • pozastavenie alebo ukončenie nabíjania vozidla

Keď nabíjate svoje vozidlo pomocou Niko Home Control, budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže, t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky

 • Regulujte svoju spotrebu v špičke prostredníctvom aplikácie Niko Home. Pozrite si Režimy nabíjania v aplikácii Niko Home

 • Ovládajte viaceré nabíjacie stanice/pripojenia na elektrické vozidlá v rámci jednej inštalácie Niko Home Control (*)

(*) bude pridané v jednej z budúcich verzií


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Inštalácia Niko Home Control je pripojená k domácej sieti.

 • Domáca sieť a nabíjačka Easee sú pripojené na internet.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control ešte nezaregistrovali, prejdite na stránku https://guide.niko.eu/en/umnhc2/lv/register-your-installation.

 • Budete potrebovať globálne meranie elektrickej energie:

  • V prípade typu inštalácie s jednotkou bezdrôtový smart hub musíte pripojiť smart hub na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom priloženého kábla P1. Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby so svorkami.

  • V prípade typu inštalácie s jednotkou connected controller s analógovým meračom, máte na výber z nasledujúcich možností:

  • V prípade typu inštalácie s jednotkou connected controller s digitálnym meračom musíte pripojiť inštaláciu na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom modulu wireless bridge for Niko Home Control a priloženého kábla P1.

 • Máte k dispozícii nabíjačku Easee.

 • Máte vytvorený používateľský účet pre aplikáciu Easee.

 • Musí byť aktívna a nakonfigurovaná pomocou konfiguračných nástrojov Easee, aby sa zaručila správna prevádzka.

 • Je pripojená na internet (prostredníctvom vašej domácej alebo mobilnej siete).

 • Upozorňujeme, že nabíjačka Easee nemôže obsahovať rozšírenie Equalizer na vyrovnávanie záťaže, pretože optimalizáciu spotreby energie zabezpečuje inštalácia Niko Home Control.

Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Easee?

 1. Skontrolujte, či máte všetko, čo potrebujete (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Easee cez ponuku informačného panela.

 3. Do pôdorysu pridajte bežnú autonabíjačku Easee.

 4. (voliteľné) Vytvorte režimy alebo podmienky, ktoré potrebujete pre dané zariadenie. Nie je možné pridať bežnú autonabíjačku Easee do režimov solárny režim a režim šetrenia v špičke.

 5. Priraďte adresu k bežnej autonabíjačke Easee.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do svojej inštalácie.

Ak budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov, budete môcť ovládať nabíjaciu stanicu na elektrické vozidlá Easee ako cez Niko Home Control, tak aj cez aplikáciu Niko Home. Pozrite si Režimy nabíjania v aplikácii Niko Home.

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Easee?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Easee cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Easee použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Z pôdorysu odstráňte bežnú autonabíjačku Easee.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do svojej inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Easee budú odstránené z aplikácie Niko Home a jednotky Digital black.

 • Ak boli použité ako súčasť režimov Niko Home Control, tieto funkcie Easee sa už viac nespustia.

Režimy nabíjania v aplikácii Niko Home

Aplikácia Niko Home ponúka nasledujúce režimy nabíjania:

 • Normálny režim: nabíjanie sa vykonáva s ohľadom na kapacitný tarifný limit, ktorý ste nastavili v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Elektrická energia.

 • Solárny režim: nabíjanie sa vykonáva s použitím nadbytočnej solárnej energie. Môžete nastaviť podiel energie prichádzajúci zo siete, ktorý je možné použiť na dosiahnutie minimálneho nabíjacieho prúdu pre vaše vozidlo v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Nabíjačka na vozidlá.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.