Skip to main content
Skip table of contents

Nahrávanie (Upload)

Východiskový bod

  • Vytvorili ste základné akcie,  režimy a/alebo podmienky.
  • Dokončili ste ponuky Vybavenie rozvádzača a Adresovanie.
  • Počítač je pripojený k inštalácii.
  • Kliknite na tlačidlo Nahrať.

Kroky

Nahrávanie inštalácie prebieha vo viacerých krokoch.  

Krok

OpisMožný výsledokAkcia
1

Overiť

Check the configuration.

The configuration is incomplete.

Ak chcete ignorovať varovanie: kliknite na Pokračovať.

To remove the warning: solve the problem in the Create, Fill cabinet or Address menu.

Ak chcete odstrániť varovanie: odstráňte problém v ponuke Vytvoriť, Vybavenie rozvádzača alebo Adresovanie.

Overenie je OK.Automaticky prejdete na 2. krok.

 2

 
 Pripojiť Skontrolujte pripojenie medzi modulom connected controller a počítačom. Chýba pripojenie.Skontrolujte, či modul connected controller a počítač sú správne zapojené a kliknite na Opakovať.
Pripojenie bolo vytvorené.Automaticky prejdete na 3. krok.
3Skontrolujte dostupnosť aktualizáciiSkontrolujte firmvér pripojenej inštalácie Niko Home Control, či nie je možné ho aktualizovať.

K dispozícii je nová verzia firmvéru.

Automaticky prejdete na 4. krok.

K dispozícii nie je nová verzia firmvéru.Automaticky prejdete na 5. krok.
4AktualizáciaZobrazí aktuálnejšie verzie firmvéru a odhadovaný čas inštalácie.N/A

V spodnej časti kliknite na Spustiť aktualizáciu, čím aktualizujete inštaláciu.
Počas aktualizácie môžete priebeh sledovať tu.

5NahraťNahrať konfiguráciu do inštalácie.N/A

Kliknite na Nahrať, čím spustíte nahrávanie.
Počas nahrávania môžete priebeh sledovať tu.

Do textového poľa môžete pridať ľubovoľné informácie, napr. aké zmeny ste urobili v danej konfigurácii.

6Nahrávanie dokončenéZobraziť možné varovania.

Príklady:

  • Konfigurácia obsahuje komponenty, ktoré neboli nájdené v inštalácii.
  • Po 1. fáze ste pokračovali bez toho, aby ste zadali adresy všetkých modulov.

Zanalyzujte problém a nájdite riešenie.

Príklady:

  • Pridajte chýbajúce komponenty k svojej inštalácii.
  • Napravte chyby, ktoré boli zistené počas fázy overovania.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.