Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie podmienky

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Podmienka.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Podmienka
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.
 3. Kliknite na Pridať podmienku.
 4. Pomenujte podmienku.
 5. Nastavte podmienku AK pridaním jednej alebo viacerých logických skupín:

  Logická skupinaČo?Ako?
  AVyberte ovládače a zariadenia do prvej logickej skupiny, logická skupina A.

  1 Kliknite na znamienka plus ovládačov a zariadení, ktoré chcete priradiť do logickej skupiny.

  2 Nastavte referenčnú hodnotu pre každý ovládač alebo zariadenie.

  3 Stanovte logický vzťah medzi ovládačmi a zariadeniami v rámci tejto logickej skupiny:

  - A (ovládač/zariadenie 1 a ovládač/zariadenie 2 a ...)

  ALEBO (ovládač/zariadenie 1 alebo ovládač/zariadenie 2 alebo ...)

  AK ovládače a AK zariadenia majú v pôdoryse označenie, v ktorom bude AK (A) (s písmenom logickej skupiny v zátvorkách).

  B(voliteľné) Vyberte ovládače a zariadenia v rámci novej logickej skupiny.

  1 Kliknite na Pridať logickú skupinu.

  2 Opakujte kroky č. 1 až 4 logickej skupiny A.

  3 Stanovte logický vzťah medzi logickými skupinami:

  - A (skupina A a skupina B a ...)

  - ALEBO (skupina A alebo skupina B alebo ...)


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré ovládače a zariadenia.
 6. (voliteľné) Kliknite na tlačidlo  Pridať časový harmonogram , ak chcete pridať časový harmonogram.

 7. Nastavte POTOM pridaním zariadení:

  Čo?Ako?
  Vyberte zariadenia.

  1 Kliknite na znamienka plus pri príslušných zariadeniach.

  2 Nastavte referenčnú hodnotu pre každé zariadenie.

  3 Podľa potreby nastavte pre každé zariadenie oneskorenie, ktoré bude udávať použitú hodnotu.

  Zariadenia s podmienkou POTOM budú mať označenie POTOM, ktoré sa zobrazí v oblasti nákresu.

 8. (voliteľné) Kliknite na tlačidlo Pridať upozornenie, ak chcete pridať upozornenie. Vyberte typ upozornenia: push notifikácia alebo informatívne. Zadajte text upozornenia.

 9. NastavteINAK pridaním zariadenia:

  Čo?Ako?
  Vyberte zariadenia.

  1 Kliknite na znamienka plus pri príslušných zariadeniach alebo kliknite na Opakovane použiť zariadenie, ak v podmienke INAK chcete toto zariadenie opakovane použiť.

  2 Nastavte upozornenie pomocou Pridať upozornenie .

  3 Nastavte referenčnú hodnotu pre každé zariadenie.

  4 Podľa potreby nastavte pre každé zariadenie oneskorenie, ktoré bude udávať použitú hodnotu.

  Zariadenie s podmienkou INAK budú mať označenie INAK, ktoré sa zobrazí v oblasti nákresu.

  V závislosti od aplikácie nemusíte mať žiadne spotrebiče s podmienkou INAK.

 10. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Podmienka
 11. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.