Skip to main content
Skip table of contents

Odstránenie ovládača alebo zariadenia

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na ovládač alebo zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
  Výsledok:
  Zobrazí sa informačné okno.
 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť ovládač alebo zariadenie.
 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť, čím potvrdíte akciu.
 • Ak odstránite ovládač alebo zariadenie, ktoré je súčasťou základnej akcie, režimu alebo podmienky, tento ovládač alebo zariadenie sa odstráni aj z tejto základnej akcie, režimu alebo podmienky.
  Skontrolujte, či akcia, režim alebo podmienka stále funguje správne aj bez tohto ovládača alebo zariadenia.
 • Ak odstránite ovládač alebo zariadenie, ktoré je súčasťou pripojeného ovládania, tak sa odstráni príslušný ovládací prvok, základná akcia aj všetky zariadenia.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.