Skip to main content
Skip table of contents

Čo je to stránka diagnostiky?

Stránka diagnostiky je internetová stránka, ktorá obsahuje prehľad stavu inštalácie Niko Home Control.
V nižšie uvedenej tabuľke vidíte, čo môžete vykonať pomocou stránky diagnostiky.

Na otvorenie stránky diagnostiky musí byť váš počítač pripojený na modul connected controller alebo bezdrôtový smart hub.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.