Skip to main content
Skip table of contents

Sieťové pripojenie

Východiskový bod

Opis karty Sieťové pripojenie

Karta Sieťové pripojenie zobrazuje stav sieťového pripojenia medzi modulom connected controller alebo bezdrôtovým smart hubom a cloudovými službami Niko Home Control. Ak pri jednom z uvedených parametrov svieti červené LED a stav NOK, sieťový problém sa nachádza vo vašej lokálnej sieti.

Kontaktujte Zákaznícku podporu spoločnosti Niko, ak sa vám problém nepodarí odstrániť.

Parameter NOK

Môže vplývať na

Konfiguráciu

Upozornenia

Prijímanie hovorov

Vzdialený prístup

Časový harmonogram

Aktualizácie

Systémový čas

Rozlíšenie DNS

Pripojenie IoTHub

Fungovanie služby relé
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.