Skip to main content
Skip table of contents

Nastaviť bezdrôtový smart hub

Východiskový bod

Opis karty nastavení pre Bezdrôtový smart hub

Na karte Nastaviť bezdrôtový smart hub môžete svoj bezdrôtový smart hub pripojiť k sieti Wi-Fi.

Môžete prejsť z káblového pripojenia na Wi-Fi pripojenie, alebo vybrať inú sieť Wi-Fi zo zoznamu.

Kliknite na Wi-Fi ikonu požadovanej siete a postupujte podľa pokynov.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.