Skip to main content
Skip table of contents

Komunikácia na zbernici

Východiskový bod

Opis karty Komunikácia na zbernici

Karta Komunikácia na zbernici poskytuje prehľad stavu komunikácie na zbernici založenom na nasledujúcich komponentoch.

Kat. č.

Komponent

Opis

A

Aktuálne sledovanie

Aktuálne monitorovanie nového zbernicového hlásenia

B

Protokol histórie

Protokol všetkých hlásení zo zbernice za posledných 3 až 7 dní

C

Vyhľadať

Funkcia vyhľadať na hľadanie hlásení zo zbernice

D

Zoznam hlásení

Hlásenia z aktuálneho sledovania alebo protokolu histórie

Nasledujúce automatizované hlásenia sa nezobrazia:

  • časové pečiatky

  • merania teploty

  • merania analógových snímačov

  • merania energií

Napr. sa neukladajú merania nárazov vetra na roletách. 
Ak meranie spustí základnú akciu alebo režim  (napr. ak sa otvoria rolety v prípade silného vetra) táto základná akcia alebo režim sa uloží. 

Vyhľadať

Niekoľko príkladov použitých hľadaných výrazov:

  • názov ovládača alebo zariadenia, tak ako je uvedený v programovacom softvéri

  • adresa ovládača alebo modulu

  • miestnosť

Zoznam hlásení

Zoznam hlásení obsahuje nasledujúce informácie.

Kat. č.

Komponent a opis

A

Dátum a čas hlásenia zbernice

B

Indikátor ovládača/zariadenia

  • štvorec = ovládač. Toto hlásenie bolo vygenerované príslušným ovládačom.

  • kruh = zariadenie. Toto hlásenie ovláda uvedené zariadenie.

C

Názov ovládača alebo zariadenia, tak ako je uvedený v programovacom softvéri

D

Opis hlásenia zbernice

E

Adresa ovládača alebo modulu: odkazuje na ovládač alebo modul

F

Miestnosť, v ktorej sa nachádza ovládač alebo zariadenie (pod rovnakým názvom aký je uvedený v programovacom softvéri)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.