Skip to main content
Skip table of contents

Systémový protokol

Východiskový bod

Opis karty Systémový protokol

Karta Systémový protokol zobrazuje všetky systémové protokoly inštalácie. 

Karta obsahuje nasledujúce komponenty.

Kat. č.

Komponent

A

Vyhľadať

B

Farebný indikátor:

  • zelená: informatívne hlásenie

  • oranžová: varovanie

  • červená: chybové hlásenie 

C

Opis udalosti

D

Ďalšie informácie

E

Opis stavu
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.