Skip to main content
Skip table of contents

Sieť Zigbee

Východiskový bod

Opis karty Sieť Zigbee

Na karte Sieť Zigbee sa zobrazuje stav vašej siete Zigbee a vašich Zigbee zariadení. Môžete resetovať sieť Zigbee, identifikovať a odstrániť Zigbee zariadenia.

Karta obsahuje statické informácie, kliknite na Obnoviť údaje na opätovné načítanie stránky.

Napr. Ak aktivujete bezdrôtový interiérový detektor pohybu, kým je karta otvorená, musíte potom kliknúť na Obnoviť údaje, aby ste znovu načítali informácie.


Kat. č.

Komponent

Opis

A

Stav siete

 • hore: sieť Zigbee je aktívna

 • dole: sieť Zigbee nie je aktívna

Bezdrôtový kanál

Bezdrôtový kanál používaný na komunikáciu so sieťou Zigbee (iba na čítanie)

Zmena kanálu

Funkciu „Zmena kanálu“ použite len vtedy, ak máte problémy s ovládaním Zigbee zariadení. Nemeňte kanál, ak všetko funguje. Ak sa rozhodnete zmeniť kanál, stane sa nasledujúce:

PAN ID

Je to ID, ktoré môže pomôcť diagnostikovať problémy so sieťou Zigbee. Majte ho pripravené, keď budete kontaktovať zákaznícke služby spoločnosti Niko.

Resetovať sieť Zigbee ®

Funkciu „Resetovať sieť Zigbee“ použite len vtedy, ak máte problémy s ovládaním Zigbee zariadení. Nevykonávajte reset, ak všetko funguje. Ak sa rozhodnete resetovať sieť, stane sa nasledujúce:

 • Sieť Zigbee sa reštartuje.

 • Všetky pripojené Zigbee zariadenia sa odstránia zo siete Zigbee (nie však z programovacieho softvéru).

 • K sieti Zigbee sa možno priradí ďalší bezdrôtový kanál.

 • Odstránené zariadenia budete musieť znovu uviesť do prevádzky (použite postup uvedený nižšie).

 • Budete musieť nahrať konfiguračný súbor.

Toto tlačidlo môžete použiť, keď vaše Zigbee zariadenia nefungujú tak, ako by mali, napr. ak ste v dome nainštalovali dodatočný prístupový bod. 

B

Šípka

Kliknite na šípku pri tom Zigbee zariadení, ktoré chcete diagnostikovať.

Informácie

Časť so Zigbee zariadeniami zobrazuje tie Zigbee zariadenia, ktoré ste už uviedli do prevádzky vo svojej inštalácii Niko Home Control.

Pre každé zariadenie sa zobrazí typ zariadenia, Zigbee adresa, ID zariadenia, výrobca, verzia softvéru, kvalita signálu a časová značka, kedy bolo zariadenie naposledy zaznamenané modulom connected controller alebo bezdrôtovým smart hubom.

Ikona Info

Kliknite na informačnú ikonu Info, ktorá sa nachádza pri indikátore kvality signálu, ak sa chcete dozvedieť viac.

Identifikovať

Kliknite na tlačidlo Identifikovať, ak chcete zapnúť identifikačné LED vybraného zariadenia, ktoré bude potom blikať 3 minúty, alebo až kým nebude identifikované iné zariadenie.

Odstrániť

Kliknite na tlačidlo Odstrániť, ak zo svojej inštalácie chcete odstrániť Zigbee zariadenie (nie však z programovacieho softvéru). Ak chcete zariadenie znovu použiť, musíte ho znovu uviesť do prevádzky.

Ďalšie informácie o princípe siete Zigbee nájdete v hardvérovej príručke Niko Home Control.

Uvádzanie Zigbee zariadení do prevádzky

Ak chcete znovu uviesť do prevádzky už odstránené Zigbee zariadenie, musíte postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Obnovte továrenské nastavenia na Zigbee zariadení.

 2. Otvorte Ponuka adries a kliknite na Adresovať ovládače a zariadenia.

 3. Vymažte adresu zariadenia.

 4. Znova adresujte zariadenie.

 5. Nahrajte konfiguráciu do inštalácie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.