Skip to main content
Skip table of contents

Bose

Čo môžete urobiť s Niko Home Control?

K funkciám svojich audio systémov môžete mať prístup priamo prostredníctvom aplikácie Niko Home, jednotky Digital black alebo dotykovej obrazovky. Môžete ich takisto použiť v režimoch a/alebo podmienkach na súčasné ovládanie viacerých zariadení stlačením jediného tlačidla (napr. aktivovaním scény v jedálni, ktorá nastaví správnu úroveň osvetlenia a zapne hudbu).

Používanie Niko Home Control spolu so systémom Bose vám umožní využívať nasledujúce funkcie:

 • zapnúť a vypnúť hudbu,
 • ovládať hlasitosť,
 • stlmiť hudbu a znovu zapnúť zvuk,
 • vybrať si zoznam skladieb z obľúbených
 • používať reproduktory v režimoch
 • používať reproduktory v podmienkach (potom/alebo) 

 • Funkcie dostupné v Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Bose.
 • Na pokročilejšie nastavenia a konfigurácie môžete vždy použiť aplikáciu Bose.


Čo budete potrebovať?

Všeobecné
 • Nebude potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.
 • Obidva systémy musíte mať pripojené k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo siete Wi-Fi.

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať  bezdrôtový smart hub alebo connected controller.
 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.1.1 alebo vyššia).
 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Vaše reproduktory Bose musia byť kompatibilné s aplikáciou SoundTouch (napr. SoundTouch 10, 20 alebo 30).
 • Ak sú vaše reproduktory úplne nové, musíte ich najprv uviesť do prevádzky a pripojiť ich k svojej domácej sieti prostredníctvom siete Wi-Fi alebo kábla (v závislosti od špecifikácií reproduktorov).


Ako aktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Bose?

 1. Uistite sa, že máte všetko potrebné (pozrite si informácie uvedené vyššie ).
 2. Pridaním reproduktorov do pôdorysu .
 3. Vytvorením základnej akcie s reproduktormi. Reproduktory ovládate prostredníctvom aplikácie, dotykovej obrazovky alebo jednotky Digital black.
 4. Pridaním reproduktorov k požadovaným režimom a/alebo podmienkam .
 5. Priradením adresy k reproduktorom.
 6. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.


Ako deaktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Bose?

 1. Odstránením  reproduktorov z pôdorysu.
 2. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Bose budú odstránené z aplikácie Niko Home, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.
 • Funkcie Bose sa už nevykonajú, ak ich použijete v rámci režimy Niko Home Control.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.