Skip to main content
Skip table of contents

Blitz Power

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Niko Home Control vám umožní:

 • nabíjať vozidlo najefektívnejším možným spôsobom v jednom z nasledujúcich režimov: 

  • Solárny režim

  • Normálny režim

  • Režim turbo (*)

  • Režim plánovania ďalšej cesty (*)

 • pozastaviť alebo ukončiť nabíjanie vozidla

Keď nabíjate svoje vozidlo pomocou Niko Home Control, budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže, t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky

 • Regulujte svoju spotrebu v špičke prostredníctvom aplikácie Niko Home. Pozrite si režimy nabíjania v aplikácii Niko

 • Ovládajte viaceré nabíjacie stanice/pripojenia na elektrické vozidlá v rámci jednej inštalácie Niko Home Control (*)

(*) bude pridané v jednej z budúcich verzií


 

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Obidva systémy musíte mať pripojené k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo siete Wi-Fi.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Potrebujete globálne meranie elektrickej energie:

  • Pre typ inštalácie s jednotkou bezdrôtový smart hub, musíte pripojiť smart hub na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom priloženého kábla P1. Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby so svorkami.

  • Pre typ inštalácie s modulom connected controller budete potrebovať:

  • Pre typ inštalácie, v ktorej je modul connected controller vybavený digitálnym meračom, musíte pripojiť svoju inštaláciu na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom modulu wireless bridge pre Niko Home Control a priloženého kábla P1.

Vaša nabíjacia stanica na elektrické vozidlá Blitz Power musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o model Wall (jednoduchý), model Tower (jednoduchý) alebo modul Push (jednoduchý)

 • Patrí medzi verzie Lux alebo Create. Niko Home Control nepodporuje verziu Lite   

 • Musí byť aktívna a nakonfigurovaná pomocou konfiguračných nástrojov Blitz Power, aby sa zaručila správna prevádzka.

 • Musí byť pripojená na tú istú lokálnu sieť ako vaša inštalácia Niko Home Control.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Blitz Power?

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Blitz Power cez ponuku informačného panela.

 3. Do pôdorysu pridajte zariadenie bežná nabíjačka na elektrické vozidlá Blitz Power.

 4. (voliteľné) Vytvorte požadované režimy a/alebo podmienky so zariadením. Nie je možné pridať bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Blitz Power do režimov solárny režim a režim šetrenia v špičke.

 5. Adresujte bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Blitz Power.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do svojej inštalácie.

Ak sa budete držať vyššie uvedených krokov, budete môcť ovládať nabíjaciu na elektrické vozidlá Blitz Power ako cez Niko Home Control, tak aj cez aplikáciu Niko Home. Pozrite si režimy nabíjania v aplikácii Niko Home.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Blitz Power?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Blitz Power cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Blitz Power použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Z pôdorysu odstráňte bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Blitz Power.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Blitz Power budú odstránené z aplikácie Niko Home a jednotky Digital black.

 • Pri použití v rámci režimov Niko Home Control sa funkcie Blitz Power už nespustia.


Režimy nabíjania v aplikácii Niko Home

Aplikácia Niko Home ponúka nasledujúce režimy nabíjania:

 • Normálny režim: nabíjanie sa vykonáva s ohľadom na kapacitný tarifný limit, ktorý ste nastavili v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Elektrická energia.

 • Solárny režim: nabíjanie sa vykonáva s použitím nadbytočnej solárnej energie. Môžete nastaviť podiel energie, prichádzajúci zo siete, ktorý je možné použiť na dosiahnutie minimálneho nabíjacieho prúdu pre vaše vozidlo v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Nabíjačka na vozidlá.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.