Skip to main content
Skip table of contents

Alfen

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Niko Home Control vám umožní:

 • nabíjať vozidlo najefektívnejším možným spôsobom v jednom z nasledujúcich režimov: 

  • Solárny režim

  • Normálny režim

  • Režim turbo (*)

  • Režim plánovania ďalšej cesty (*)

 • pozastaviť alebo ukončiť nabíjanie vozidla

Keď nabíjate svoje vozidlo pomocou Niko Home Control, budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže, t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky

 • Regulujte svoju spotrebu v špičke prostredníctvom aplikácie Niko Home. Pozrite si režimy nabíjania v aplikácii Niko

 • Ovládajte viaceré nabíjacie stanice/pripojenia na elektrické vozidlá v rámci jednej inštalácie Niko Home Control (*)

(*) bude pridané v jednej z budúcich verzií


   

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Obidva systémy musíte mať pripojené k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo siete Wi-Fi.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hub alebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.19 alebo vyššia).

 • Musí byť zaregistrovaná.

 • Ak chcete využívať funkcie nabíjania v kombinácii s režimami Niko Home Control, tieto režimy musia byť naprogramované prostredníctvomprogramovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

 • Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Potrebujete globálne meranie elektrickej energie:

  • Pre typ inštalácie s jednotkou bezdrôtový smart hub, musíte pripojiť smart hub na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom priloženého kábla P1. Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby so svorkami.

  • Pre typ inštalácie s modulom connected controller budete potrebovať:

  • Pre typ inštalácie, v ktorej je modul connected controller vybavený digitálnym meračom, musíte pripojiť svoju inštaláciu na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom modulu wireless bridge pre Niko Home Control a priloženého kábla P1.

Vaša nabíjacia stanica na elektrické vozidlá Alfen musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť nabíjacia stanica Eve Single S-line alebo Eve Single Pro-line s aktivovaným vyrovnávaním záťaže

 • Môže ísť aj o nabíjaciu stanicu Eve double Pro-line (bude pridaná v jednej z budúcich verzií)

 • Musí byť aktívna a nakonfigurovaná pomocou konfiguračných nástrojov Alfen, aby sa zaručila správna prevádzka.

 • Ešte pred pripojením nabíjacej stanice Alfen k systému Niko Home Control musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Vaša nabíjacia stanica Alfen musí byť pripojená na tú istú lokálnu sieť ako vaša inštalácia Niko Home Control.

  • „Vyrovnávanie záťaže“ musí byť aktivované inštalatérom pomocou licenčného kľúča (za poplatok), ktorý je možné zakúpiť od veľkoobchodníka alebo lízingovej spoločnosti vozidla. Licenčný kľúč sa aktivuje prostredníctvom konfiguračného nástroja ACE Service Installer alebo automaticky na diaľku.

  • V konfiguračnom nástroji ACE Service Installer musí byť zaškrtnuté políčko: „Active Load Balancing“ (Aktívne vyrovnávanie záťaže). 
   Nastavenie „Data Source“ (Zdroj údajov) v konfiguračnom nástroji ACE Service Installer musí byť nastavené na „Energy Management System“ (Systém riadenia spotreby energie).


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Alfen?

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Alfen cez ponuku informačného panela.

 3. Do pôdorysu pridajte bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Alfen.

 4. (voliteľné) Vytvorte požadované režimy a/alebo podmienky so zariadením. Nie je možné pridať bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Alfen do režimov solárny režim a režim šetrenia v špičke.

 5. Adresujte bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Alfen.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do svojej inštalácie.

Ak sa budete držať vyššie uvedených krokov, budete môcť ovládať nabíjaciu stanicu na elektrické vozidlá Alfen ako cez Niko Home Control, tak aj cez aplikáciu Niko Home. Pozrite si režimy nabíjania v aplikácii Niko Home.Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašou nabíjacou stanicou na elektrické vozidlá Alfen?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Alfen cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Alfen použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Z pôdorysu odstráňte bežnú nabíjačku na elektrické vozidlá Alfen.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Alfen budú odstránené z aplikácie Niko Home a jednotky Digital black.

 • Pri použití v rámci režimov Niko Home Control sa funkcie Alfen už nespustia.


Režimy nabíjania v aplikácii Niko Home

Aplikácia Niko Home ponúka nasledujúce režimy nabíjania:

 • Normálny režim: nabíjanie sa vykonáva s ohľadom na kapacitný tarifný limit, ktorý ste nastavili v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Elektrická energia.

 • Solárny režim: nabíjanie sa vykonáva s použitím nadbytočnej solárnej energie. Môžete nastaviť podiel energie prichádzajúci zo siete, ktorý je možné použiť na dosiahnutie minimálneho nabíjacieho prúdu pre vaše vozidlo v aplikácii Niko Home cez Energetické parametre > Nabíjačka na vozidlá.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.