Skip to main content

Poznámky k vydaniu

liknite na nižšie uvedené odkazy, ak si chcete pozrieť poznámky k vydaniu vašej verzie softvéru.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu máte, choďte do ovládacieho panelu programovacieho softvéru, kliknite na „Informácie a nastavenia projektu“, a potom na „Verzia programovacieho softvéru Niko Home Control“.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.